Oprava shnilého trámu

Oprava dalších částí krovu. Na dalších obrázcích jsou uvedeny příklady oprav některých dalších krovových prvků, jako například prasklé vaznice (obr. 4), nahnilého zhlaví vazního trámu (obr. 5), porušeného spoje sloupku na vazním trámu (obr. 6) nebo oprava uhnilé latě (obr.

7). Je-li hnilobou zasažen celý krov, . Především vlhkost, ale i dřevokazné houby nebo hmyz bývají nejčastější příčinou poškození záklopových prken. Ta mohou rovněž praskat při neúměrném zatížení stropu shora nebo také působením výraznější změny klimatu v interiéru. Nahrazení (resp. doplnění) poškozeného dřeva v prvku zdravým dřevem nebo jiným materiálem při . V předchozích příspěvcích jsem uváděl, že ne ve všech místnostech mám stropy stejně vysoko.

Rozhodl jsem se tedy výšku stropů. Alternativu jsem viděl v nákupu starých tesaných trámů ovšem s lepší kvalitou dřeva a bez kazů. Stavební etapa: oprava krovu – Rekonstrukce domu.

Může to být kvůli netěsnosti krytiny, poruchou vnitřního potrubí, zatékáním vody pod podlahu, kondenzaci vodních par v konstrukci, stykem stropu s vlhkým zdivem atd. Následkem je hnití dřevěných částí, které je nejmarkantnější ve zhlaví stropních trámů. Zhlaví je část trámu uložená ve stěně, dochází zde k bezprostřednímu . Největší poklady vypadají často na počátku jako nějaký odpad. Podívejte se na oživení starých trámů ze dřeva. Opět si pomáháme rovnými pomůckami (korkovým špalíkem, gumovým špalkem a podobně.

Někdy je třeba tmelení víckrát opakovat. K dočištění pak použijeme stříkací tmel (pro drobné opravy si vystačíme se sprejem (Motip Dupli) nebo se stříkacím tmelem s plničem. Pak teprve přichází oprava lakováním. Při prohlídce krovu je důležité prohlédnout především konce vazných trámů (záhlaví), což jsou vodorovné trámy, na kterých může být položena podlaha půdy, nebo jsou položené na podlaze a jejich styk s masivním trámem položeným podélně na koruně zdiva nebo . Na narovnanou krokev připevněte pomocí svorníků dřevěné příložky, které vyrobíte z prken tloušťky až centimetrů a délky až 100.

Novou část vyřežte ze stejně silného trámu , z jakého je původní krokev, jen ji uřízněte alespoň o půl metru delší, než byla stará odříznutá část. Jde nejčastěji o nahnilá zhlaví stropních trámů v jejich uložení. Pružení trámů může být také zaviněno zvýšením hmotnosti při přestavbách domu.

Je nutné odkrýt konce trámu u zdiva a zjistit jejich stav. Pokud zjistíte, že konce trámu jsou postižené hnilobou, rozpadají se a podobně je oprava nutná skoro okamžitě. Pro rozhodnutí jak postupovat je odkrýt trám až do . Ptáte se jak obrousit trámy a dostala jste školení jak si to máte doma zařídit, na co si máte dát pozor atd. Takže pokud dřevo není shnilé či nahnilé tak většinou stačí ubrat tak okolo 1mm a je zas krásní čisté dřevo.

Pokud tam nejsou hřebíky a vruty tak bych to vzal hoblíkem a pak pasovou bruskou nebo uhlovou s. V objektu byla identifikována velmi nebezpečná houba dřevomorka domácí. Silné lokální napadení způsobilo havarijní stav konce vazného trámu , který byl před několika lety neodborně opraven se zachováním shnilého dřeva, obsahu- jícího živé zárodky houby. Během let se mohlo napadení dřevomorkou nekon- trolovaně . Starší domy ale mají často stropy z dřevěných trámů.

A právě tyto stropy, které mají zabudované dřevěné nosné prvky bez možnosti pravidelné kontroly, mohou představovat časovanou . V takovém případě bude třeba odstranit i vrstvu škváry a prken pod nimi, stropní trámy zkontrolovat a ty špatné zesílit nebo vyměnit. Pokud nemůžete do trámů zasáhnout, zpevní podlahu už zmíněné podlahové desky, které nahradí shnilé polštáře a podlahová prkna. Prázdná dutina mezi stropními trámy. Práce obsahovaly: odstranění shnilého stropu, výměnu ztrouchnivělého trámu za nový, výměnu všech latí za nové, kompletní výměnu střešní krytiny, drenáž a odvodnění objektu, osazení okapů, repase dveří vč. Trámy jsou posazené na pozednici a na nich.

Závady a poruchy u konstrukcí stropů jsou odlišné u dřevěných konstrukcí stropů od konstrukcí stropů železobetonových, montovaných, monolitických nebo montovaných. Podle druhu jednotlivých poškození opravujeme nebo měníme: Zhlaví trámů ,. Jednotlivé části stropů,.