Ohlášení stavby formulář

Identifikační údaje stavebníka. IČ, bylo-li přiděleno, místo. Vzory, formuláře a žádosti z oblasti územního plánování a stavebního řádu. Informace a formuláře k prováděcím vyhláškám ke stavebnímu zákonu.

V souvislosti se zákonem č. Zastavěná plocha by měla být menší než 1m, dům může mít nejvíce jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží a podkroví, podzemní podlaží nesmí být hlubší než metry. Dalším důležitým úkolem při podání ohlášení stavby je vyplnit formulář , ten si lze vyzvednout na příslušném odboru městského úřadu. Samozřejmě je také běžně dostupný na internetových stránkách příslušného úřadu nebo webu Ministerstva pro místní rozvoj.

Formulář zároveň obsahuje i podrobný . Ohlášení stavby (příloha č. 8). Pro ohlášení stavby je zapotřebí na stavební úřad většinou dodat obvykle následující dokumenty (malý průvodce stavebním řízením ukázka). Oznámení o užívání stavby (příloha č. 11). Doklad o právu k pozemku nebo ke stavbě (kopie kupní smlouvy), doklad potvrzující právo k pozemku či . Nové formuláře v současné době nejsou k dispozici.

Jako pomůcku pro stavebníky zveřejnilo na internetu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR formuláře zcela nových podání a těch, u kterých jsou stanoveny zcela nové přílohové části. Zde se dozvíte jak vyplnit žádost ohlášení stavby. Popsány jednotlivé položky a co znamenají VZOR zkusebni_ohl_RD (doc – 9KB) Adresa příslušného.

Vyplňte ohlášení stavby. Po obdržení ohlášení zkoumá stavební úřa zdali ohlášená stavba splňuje všechny podmínky § 104 . Instituce: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Platnost formuláře : od 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Všechny žádosti může podávat vlastník dotčeného pozemku nebo stavby , popř. Obsah dokumentace pro stavební povolení a ohlášení stavby dle §104. NOVÉ FORMULÁŘE , KTERÉ SE PRŮBĚŽNĚ DOPLŇUJÍ.

Dokončenou stavbu , popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 1odst. Statutární město Liberec. Magistrát města Liberec nám. Náležitosti dokumentace ostatních ohlašovaných staveb jsou uvedeny v § 1stavebního zákona.

Většinou je dostupný ale také na internetových stránkách úřadu.