Odvětrání panelových domů

Ty zajistí pohyb vzduchu v hlavním potrubí v šachtě. Touto součinností je zajištěna ekonomická i ekologická efektivnost při budoucím užívání. Historie odvětrání šachet panelových domů. První typové objekty byly odvětrávány přirozeným způsobem větrání.

Přirozeným větráním se rozumí výměna vzduchu,. Pokud současně se zateplením panelových domů neřešíme i jeho přirozené provětrání, které původně fungovalo na principu přirozené infiltrace oken, dveří a prostupností zdí ( tak zněla dříve norma). Při mnohdy nefunkčním centrálním odvětrání šachet, podpořené snahou ušetřit za teplo minimálním . V dnešní době rozsáhlých rekonstrukcí panelových domů se ze záhadných důvodů na odvětrání zapomíná.

Přitom renovace systému odvětrání z pohledu celkových nákladů rekonstrukce panelového domu nepředstavuje rozhodující díl, ale dokáže obyvatelům panelového domu výrazně zlepšit domácí . Nabízíme řešení na míru pro bytové domy. Výměna střešních ventilátorů, které odvětrávají stoupací potrubí, instalace tlumiče hluku. Nejčastěji využíváme inteligentní DCV řešení odvětrání panelových nebo jiných bytových domů. Jedná se o větrání řízené skutečnou potřebou.

Tedy energeticky velice úsporné, navíc tiché. Vývoj nelze zastavit v žádném odvětví lidské činnosti. V našem případě ani u klasických ventilačních turbin, z nichž se při bezvětří stává pasivní prvek, který nesplňuje deklarované výkony požadované k odvětrání.

Jinými slovy – klasické . Možnosti větracích systémů nejen v panelových domech – centrální větrání, rekuperace. K tomu ještě přistupuje i fakt, že při rekonstrukcích a bourání v paneláku si mnohé „odborné“ firmy zapomenou zaznamenat, která ze šachet patří kterému okruhu odvětrání. Podle typu panelových domů bývají zvlášť pro kuchyni a zvlášť pro hygienické zařízení. V některých domech jsou dokonce tři.

Spolehlivé odvětrání bytových a panelových domů klimatizace,vzduchotechnika, ventilacni,turbiny, Hledáte perspektivní řešení problematiky větrání s nízkými náklady a vysokou efektivitou? HISTORIE odvětrání šachet panelových domů. Tento rozdíl tlaků vzduchu je způsoben jednak roz-. Větrání panelových domů.

Popis: Centrální podtlakový systém je řízený systém větrání, který pomocí odtahového ventilátoru s proměnnými otáčkami a pomocí bytových uzavíratelných ventilů ovládá podtlak v jednotlivých bytových jednotkách a tím i objem odváděného vzduchu. Přívodní prvky systému. Výběr systému větrání je značně závislý na počtu svislého stoupacího potrubí.

Počty potrubí jsou odvislá od typu bytových jader. Systém nuceného větrání v obytných budovách může tvořit efektivní systém umožňující řízenou výměnu vzduchu v závislosti na aktuální koncentraci škodlivin , zejména pak relativní vlhkosti v místnostech obytných budov. Nucené větrání obytných budov můžeme rozdělit: podle počtu větraných bytů resp. Ventilační turbíny Lomanco, odvětrání střech, odvětrání panelových domů a střešních plášťů.

Odstranění kondenzátu v plechových krytinách. Odvětrávají vlhkost, nežádoucí pachy a zabraňují tak plísním. Při montáži naší odbornou firmou je na funkci ventilačních turbin VIV záruční doba až 20 . Při obnově panelových domů se pozornost věnuje především snižování tepelných ztrát prostupem, což v praxi znamená aplikaci kontaktních tepelněizolačních systémů a výměnu starých oken za nová.

Průvzdušnost moderních oken je však velmi nízká a běžným uživatelům tak vzniká problém, jak. Stávající systém odvětrání šachet panelových domů je založen na principu centrálního odvětrání pomocí elektrického motoru umístěného v nad střešní části. Tento systém pracuje cca dne na principu přirozeného tahu v šachtě ( komínový efekt). Zhruba ve dne je jednotlivými nájemníky spuštěn centrální elektrický . Tedy plně využívá a zdokonaluje již funkční systém přirozeného tahu v šachtě a venkovního povětří na otevřených sídlištích panelových domů. Nejedná se o zásadní změnu stávajícího systému větrání šachet, neboť doposud používaný princip ventilace využívá dvojí způsob provozu, a to větrání s nuceným odtahem . Při rekonstrukcích a zateplování panelových domů vzniká často požadavek na výměnu starých lankových táhel a ocelových oken, sloužících k odvětrání únikové cesty, za nová, motoricky ovládaná plastová okna.

Tato okna mají bezpochyby daleko lepší tepelně izolační vlastnosti a menší průvzdušnost.