Odměrná baňka 100 ml

Základní informace najdete v PDF souboru níže. Uvedená vyobrazení jsou orientační a mohou podléhat změnám. Baňka odměrná bez zátky A . S jednou ryskou a zátkou s normalizovaným zábrusem (NZ). Autoklávovatelné při 1°C po dobu minut, sterilizovatelné etylén oxidem, chemicky sterilizovatelné formalínem.

Odměrná baňka se zátkou, PP, 1ml.

Cena bez DPH: 97Kč. Vzhledem k charakteru zboží bude účtován . DPH ( ): 2Kč (EUR). To znamená relativní chybu.

Baňky se vlivem tepla roztahují a návrat do původního objemu je velmi pomalý, někdy zůstanou deformované navždy. Roztok HNO c(HNO3) = mol. Elektromagnetická míchačka.

Střička s demineralizovanou vodou.

Vzorek stolní vody (nutno přinést). Stojan s byretou (ml ) a zásobníkem 3x. Zařízení (viz obrázek .10-1) se skládá z baňky s kulatým dnem (A) spojené destilačním nástavcem (B) s odlučovačem vody z páry a vertikálním chladičem (C ). Chladič je opatřen v dolní části trubicí (D), která přivádí destilát do dolní části odměrné baňky o objemu 1ml nebo 2ml.

MJ, Název produktu, Vlastnosti produktu. Do not delete this link. Request different price. Volumetric flasks, PP, Class B, NS- stoppers PP Highly transparent. Thermal stress up to 60şC does not permanently exceed the tolerance limits.

Byreta, 1– 1ml , vysoká. Pasteurova pipeta, kapátko, 1–ml , malá. Skleněná pipeta, 1– 1ml , vysoká. Automatický dávkovač, 1– 1ml , střední.

Pomůcky: poloautomatická byreta, ml pipeta, 2ml odměrná baňka , titrační baňka, stojan s držákem, pipetovací balonek, tyčinka,. Vypočtěte objem HCl (σ= g.cm. -3. ) potřebný k přípravě 2ml. Vypočtené množství odměřené vyučující nalijte do kádinky s cca 1ml destilované . BAŇKA ODMĚRNÁ S NZ A PLASTOVOU ZÁTKOU, TŘÍDA B.

Dostupnost: Skladem u dodavatele. Promývačka s fritovým nástavcem, 250ml, . Vstupy, Hodnota, u, u 2. Opakovatelnost doplnění, směrodatná odchylka, 0. Roztažnost (K -), voda, 2. Jaká je výsledná hmotnostní koncentrace ředěného.