Normostrana bakalářská práce

Сохраненная копия Перевести эту страницу normostran ve formátu A4. Přílohy se do uvedeného minimálního rozsahu nezahrnují. Zpracováním závěrečné kvalifikační práce (diplomové či bakalářské ) má její autor dokázat, jak je. Téma bakalářské či diplomové práce musí být v souladu s profilem absolventa studijního oboru studenta!

BP, normostran DP), jedná se o kapitoly. Bakalářská práce musí mít minimální rozsah normostran , práce diplomová normostran. V obou případech se tím míní.

Informace o bakalářských a. Rozsah práce je udáván v normovaných stranách. Převážně teoretické práce založené na studiu, analýze a srovnávání různých dokumentů jsou zpravidla rozsáhlejší než práce založené na empirickém výzkumu. ROZSAH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Vazba a) BP musí být odevzdána 2x v pevné vazbě b) Tištěná bude po jedné (pravé) straně papíru. Typografická úprava textu.

Do rozsahu závěrečné práce počítáme pouze . U kvalifikačních prací platí, že bakalářská práce by měla . Poznámka: Co je normostrana ? Minimální rozsah je stanoven na 3 maximální pak na normostran (normostrana = x znaků včetně mezer). Normovaná strana, tedy tzv. Z výše uvedeného je zřejmé, že studenti, kteří dané problémové práce odevzdali, zcela zřejmě a vědomě porušili jasně daná pravidla tím, . Struktura obhajoby práce.

PowerPoint v délce minut. Něco jako alternativa ke člověkohodině (man-hour) pro specifické práce s textem. V reálném sázení textu nemá žádný význam, je to metrážní jednotka pro text.

Můžeš si ze stránek fakulty stáhnout šablonu pro diplomovou nebo bakalářskou práci a odstranit náležitosti, které v . Náš individuální přístup k zákazníkům se tak odráží také v tom, že nemůžeme stanovit pevnou cenu za normostranu textu, ale můžeme stanovit pouze cenu orientační. Pokud však zadáte nezávaznou objednávku, posoudíme ji a následně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nezávaznou cenovou nabídku. Pokyny pro formální požadavky na závěrečné práce.

Formální požadavky na závěrečné práce. Výjimku v maximálním rozsahu práce může v případech hodných zvláštního zřetele a pouze na základě doporučení vedoucího práce udělit vedoucí katedry, na níž .