Norma definice

Norma (někdy také standard) je požadavek na chování nebo vlastnosti věci, člověka, situace apod. Normy jsou psané i nepsané a liší se různou mírou závaznosti a různým rozsahem platnosti. V původním latinském významu . Technická_norma Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Technická norma či standard je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu, který vede ke standardizaci. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při .

Z předpokladu pozitivní homogenity plyne, že p(0) = a následně ze subaditivity p(v) ≥ pro všechna v ∈ V. Norma je seminorma p, která je navíc pozitivně definitní: p(v) = právě tehdy, . Právní_norma Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Obvykle není právní norma v předpise uvedena jako souvislá část textu, ale je třeba ji z různých částí textu nebo různých předpisů extrahovat. Normy jsou definovány jako: směrnice, pravidlo, jehož zachování je závazné, např. Co znamená pojem, slovo, definice termínu Norma ? Standar jež přesně popisuje vlastnosti nějaké věci, chování určitého člověka nebo průběh dané situace.

Stanovení a dodržování normy požadujeme například ve výrobě, kde norma zaručuje, že výrobky budou vždy odpovídat správným rozměrům a kvalitě.

V současné době je technická norma kvalifikované doporučení, není závazná. Její používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné. Norma je veřejně dostupný dokument, to znamená, že je přístupná ve všech fázích vzniku a používání v praxi.

Je to dokument založený na souhlasu všech zúčastněných stran se . Psi jsou povinni na svého pána . Definice : Estetická norma je společenská norma , která určuje naše estetické hodnocení skutečnosti a umění. Stabilizuje, reguluje a zevšeobecňuje estetický postoj. Normu lze libovolně, ale záměrně porušovat – zvláště v oblasti umění. Prameny práva obecně: právní předpis, . Norma sjednocuje a zpřesňuje termíny a definice v uvedených oblastech.

Tato norma dále stanovítermíny a definice pro tvorbu . Vymezení termínu technická norma. Poslední definice tohoto obecného termínu byla obsažena v zákonu č. Termín technická norma není od 15. Za současného stavu je v právním . Je-li R pravidlo nahrazení, N i norma , v níž se provádí nahrazení, a N výsledná norma , tj.

N i je N(A) a Nje N(B), pak pro prioritup platí p = pi. Jestliže norma N ∈ B, pakji nazveme explicitní. Dělní z hlediska funkce: 1. Působnost právních norem. Obsoletní právní norma.

Kompatibilita s jinými systémy managementu Tato mezinárodní norma neobsahuje návod specifický pro jiné systémy managementu, jako je například návo. Norma stanoví termíny a definice (názvosloví), které mají být používány v odpovídajících normách týkajících se zařízení a ochranných systémů, určených pro použití v prostředí . Pojmy ( termíny) a definice v oblasti vzorkování v mezinárodním měřítku jsou uvedeny v později .