Německá tázací slova

Zájmenem welcher se ptáme, vybíráme-li z určitého množství: Welches Auto ist am besten? Zájmenem was für ein se ptáme na vlastnost: Was für eine Bluse soll es sein? Tázací zájmena a další vybraná slova. W-Wörter – všechna začínají na písmeno w. Přehled německých tázacích zájmen a jejich překlad: . Zájmena nahrazují nebo doprovázejí podstatná jména v německém jazyce. Vztažné zájmeno se skloňuje podle rodu (mužský, ženský, střední) a čísla (jednotné, množné) slova , na které se vztahuje.

Základní německá gramatika… Časy, členy, koncovky, negace, předložkové vazby se slovesy, rody, silná a nepravidelná slovesa, skloňování, slovosle stupňování. Také nepřímá otázka má pořádek slov věty vedlejší s určitým slovesem na konci věty. Uspořádání slov v německé tázací větě. Otázky otevřené (doplňovací), uvozují nejčastěji tázací zájmena was (co), wer (kdo), wann (kdy), wie (jak), warum (proč) , wo (kde), woher (odkud), wohin (kam). Při vytváření otevřené otázky pak musíme dodržet následující slovosled.

Na prvním místě stojí vždy tázací zájmeno,. Svět zájmen tvoří i skupiny tázací – vztažná, často shodná. V latině tomu není jinak, pochopitelně je několik rozdílů.

V tomto článku jsou vyložena zájmena tázací – interrogativa. Německá slovesa lze podle způsobu časování a funkcí ve větě rozdělit na slabá, silná, smíšená, modální a pomocná. Sep W- slova v němčině, užijí je ve větě. Klíčová slova : W- slova , němčina, hra, pracovní list, tázací věta.

Druh učebního materiálu: hra, pracovní list. Pexeso je třeba podlepit nebo zatavit do fólie a vystřihnout. Doporučený postup: Žáci ve dvojicích až čtveřicích přiřadí kartičku s německým slov em ke správné kartě . Pořádek slov ve větě jednoduché. Ona je se svým mužem tam vzadu.

Ihr kommt mit euren Kindern? Přijdete se svými dětmi? May Vědomostní testy online.

Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné. Předmět, ročník, Německý jazyk, 2. Tematická oblast, Německý jazyk – gramatická cvičení. Vyzkoušejte si, jak zvládnete poskládat oznamovací a tázací věty. Vaším úkolem je seřadit slova tak, aby dávala dohromady smysluplnou větu. Web, na kterém naleznete mnoho studijních materiálů, jako jsou testy, okruhy slovní zásoby, reálie, vysvětlení gramatiky amnoho dalšího z oblasti německého.

Zajímavosti a záludnosti německé slovní zásoby, tematické okruhy. Krátka filmová recenzia, kde si pomocou dopĺňania slov môžete oprášiť slovnú zásobou. Dass Sie zu Hause sin ist gut. Porovnej tyto věty a pokus se určit pravidla slovosledu v německé větě. Nepřímý pořádek slov (NPS).

Zdůrazněný větný člen (přísl. určení místa, času atd.) 2. Ich koche heute Gulasch.