Náhrada kyčelního kloubu životnost

V případě endoprotézy kyčelního kloubu jde o operaci s poměrně velkou operační zátěží, a. Obvyklá životnost endoprotéz kyčelního kloubu je dnes. Dobrý den, jsem po operaci obou kyčlí. Jedna měsíce, druhá roku.

Prosím Vás o informaci, jak mohu co nejvíce prodloužit životnost této náhrady. Je mi let, mám keramickou TEP. Vím, že je to individuální, ale přece jen bych chtěla vědět, co mohu udělat já. Cvičím cviky, které jsem cvičila v lázních a jezdím na . Implantací endoprotézy se rozumí operační metoda náhrady kloubu a to tak, že poškozená chrupavka se úplně odstraní a nahradí ji umělý kloub. Když se budeme bavit konkrétně o endoprotézách kolen, případně kyčlí, jak dlouho vydrží tyto umělé klouby v těle a jaký vliv na jejich životnost mají schopnosti operatéra?

Operace je totiž pouze náhradou povrchu kloubu a kloubní chrupavky. Každý pacient potřebuje samozřejmě individuální přístup, ale po totální endoprotéze kyčelního nebo kolenního kloubu , se nejdříve aktivují svaly okolo operovaného kloubu. K životnosti náhrady kyčle přispívá mnoho faktorů, včetně tělesné kondice pacienta, úrovně aktivity a hmotnosti, stejně jako přesnosti umístění během operace. I když však nejsou žádné záruky, čísla jsou povzbudivá.

Studie prokázaly, že více než všech náhrad kyčle v celém oboru vydrží alespoň let, a více než 70 . Existuje mnoho faktorů, které zapřičiňují degenerativní změny v oblasti kyčelního kloubu. Osteoarthrosa je nejčastější příčinou těchto změn. V současnosti je životnost implantátů stále delší, ale na druhou stranu se vyskytuje velký počet uvolnění, vyžadujících reoperaci. Materiál používaný k výrobě umělých kloubů má sice dobré vlastnosti, ale jeho trvanlivost je omezená.

V případě, že se náhrada opotřebuje nebo poškodí, je možno implantovat další náhradu. V tomto případě mluvíme o revizní náhradě kolenního kloubu. Je však třeba říci, že výsledek revizní operace nelze tak jasně předpovědět, jako u implantace primární náhrady. Velký vliv na výsledek má skutečnost, z jakého důvodu . Umělý kloub má zpravidla limitní životnost.

Výsledky v oboru jsou však velmi povzbudivé. Takové výsledky dnes umožňuje . Totální endoprotéza kyčelního kloubu dnes patří k nejrozšířenějším. Nabízíme vysoce kvalitní endoprotézy, které vyrábíme pro mnoho zdravotních institucí. Umělou náhradu kyčelního kloubu má dnes spousta lidí, včetně těch slavných.

Je to nejčastější náhrada kloubu v lidském těle, shodou okolností toho největšího. A protože využívá odolné kovy, představuje implantát s dlouhou životností , který bývá vhodný pro lidi s aktivním životním stylem. Další komponentou umělého kloubu je acetabulární komponenta, jamka, která nahrazuje kloubní povrch postiženého kyčelního kloubu. V posledních letech dochází k velkému rozvoji této operační metody. Rozšiřuje se škála kloubních postižení, která lze řešit náhradou kloubu.

Díky prodlužování životnosti. ODPOVĚĎ: Životnost kloubní náhrady závisí na mnoha faktorech, a to jak na straně zdravotníků, tak především na padentovi jako takovém. Jenutné si uvědomit že není nejpodstatnější,jestli nám ortoped voperoval poslední výkřik mezi umělými náhradami kloubů , ale spíšto, jak přesněto udělal. Náhrada kolenního kloubu spolu s náhradou kyčelního kloubu patří mezi nejčastěji u nás prováděné operativní zákroky. Vzhledem k rychlému rozvoji této náročné a nákladné operační techniky vznikají nové typy implantátů a zvyšuje se jejich životnost.

Velkého rozvoje dosáhla metoda používání kloubních . Náhrada kyčelního kloubu může být vhodnou volbou při ošetření některých zlomenin horního konce stehenní kosti. Užití osteosyntetického. RTG obraz kloubní náhrady kyčelního kloubu vlevo. Cílem námi podpořeného projektu bylo modifikovat současný materiál tak, aby vykázal delší životnost ,“ dodal Petr. Evropě mírně přesahuje deset let, přičemž v necelé desetině případů dochází k selhání náhrady do pěti let od operace.

Také se musí brát ohled na věk pacienta, protože životnost implantátů není neomezená, a i když se dá náhrada později vyměnit, nese s sebou každý další zákrok více komplikací. Rozhodně není správná představa, že cementované protézy jsou vyhrazeny pro starší pacienty a bezcementované pro mladší pacienty a pacienty s vyššími nároky na životnost protézy. Ve Velké Británii a ve Švédsku je více než endoprotéz kyčelního kloubu cementováno a přitom počet revizních operací patří v těchto .