Náhrada kyčelního kloubu rehabilitace a režimová opatření

Nejčastější indikace k provedení náhrady kyčelního kloubu endoprotézou jsou: – degenerativní onemocnění. Krátkodobý rehabilitační plán je komplexní rehabilitační péče po dobu potřebnou k primární léčbě pacienta. Skládá se ze dvou fází: první. Rehabilitace a režimová opatření.

Tyto náhrady mohou sloužit po mnoho let bez větších problémů, je však nutné, aby si pacient uvědomil, že se jedná pouze o „ náhradu kloubu“,. Proto je operace totální náhrady kyčelního kloubu nezbytná. Náhrada kyčelního kloubu , rehabilitace a režimová opatření. SOUHRN: „Život po endoprotéze kyčelního kloubu = život bez omezení?

Autorky článku hodnotí kvalitu života pacientů a jejich spokojenosti před operací a po operaci totální náhrady kyčelního kloubu. V rámci předoperační přípravy je dobré držet bezezbytkovou dietu. Díky této dietě není nutné použít nepříjem- né předoperační klyzma.

Pacienti po operaci totální náhrady velkého kloubu musí dodržovat určitá režimová opatření. Tato opatření můžeme zjednodušeně rozdělit na opatření dočasná týkající se doby rehabilitace po operaci náhrady a dlouhodobá opatření platná doživotně. V období rehabilitace po operaci totální náhrady kyčelního kloubu je . Vlastní příprava na život s umělým koubem spočívala již v předoperačním rehabilitační péči, kdy jste se naučili za pomoci rehabilitačního pracovníka nebo.

Právě proto, aby vám nový kyčelní kloub vydržel co nejdéle, je nutné zachovávat určitá pravidla i po návratu z nemocnice do domácího, případně i . ResearchGate, the professional network for scientists. Doma pak pacient pokračuje v rehabilitaci dle instruktáže. Vhodná je i rehabilitace formou lázeňské léčby.

Po operaci je nutné dodržovat režimová opatření , která mají zabránit možnému vykloubení implantované totální endoprotézy. Doma pacient užívá mimo své léky i léky k posílení krvetvorby, léky tlumící bolest a léky . Antonín Sosna, David Pokorný, David Jahoda. Obsahem speciální části je kazuistika pacienta po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu.

KOMPREHENZIVNÍ REHABILITACE PACIENTA PO TEP. Byla Vám voperována náhrada kyčelního kloubu a chtěli byste se dozvědět o pooperační fázi více, než Vám řekli v nemocnici? Nebo Vás operace teprve ček. Totální endoprotéza kyčelního kloubu.

Je nutné pacienta upozornit na předpokládanou životnost endoprotézy, možnost otěru kontaktních ploch a vhodnou míru zátěže. Do rukou se vám dostává průvodce pacienta před a po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Z pohledu zdravotní sestry se.

Plánovaní hospitalizace. V období plánovaného výkonu si nedomlouvejte zavazující pracovní aktivity nebo dovolené a počítejte s dobou zotavení po operaci včetně následné rehabilitace. Klíčová slova: koxartróza, totální endoprotéza kyčelního kloubu , pohybová omezení, sebe-. A právě proto je důležitá kvalitní komunikace s klientem, získání .