Myslbek národní divadlo

Josef Šebestián Daubek, majitel velkostatku Liteň a Brněnec, který navázal na mecenášství svého otce Josefa Františka Doubka. Záboje a Lumíra na fasádě, umístěné v nikách na průčelí. Drama, Opera a čtyři alegorie: Hudba, Tanec, Historie a Poezie. Dokonale ovládal výstavbu plastiky, znal všechna ta schémata, . Předmět, ročník, Výtvarná výchova, 2. Tematická oblast, Dějiny výtvarné kultury. Anotace, prezentace s výkladem a obrazovým materiálem k dějinám výtvarné kultury.

Zítek, malířská a sochařská výzdoba, M. NÁRODNÍ DIVADLO – HISTORIE STAVBY A VÝZDOBA ND. ND = výsledkem touhy českého národa po národním osamostatnění od Rakouska- Uherska. JOSEF VÁCLAV MYSLBEK = prof. Akademie,jeho dílo je klasicky vyvážené a dokonalé,je zakladatel . Slavnostním dnem v historii divadla, bylo 11. Národní divadlo – výzdoba.

Tento den byl zvolen na . Na výzdobě divadla se podíleli přední výtvarníci: M. ND z politických důvodů při příležitosti návštěvy novomanželů, korunního prince . Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Použitá literatura: – otevřená encyklopedie. V jeho díle převládá monumentální plastika, jíž se zařadil mezi klasiky moderního českého sochařství. Autorem návrhu byl architekt Josef Zítek. Myslbek nepodílel na další výzdobě ND.

Významné byly také práce prováděné na interiéru divadla. Na výtvarné výzdobě se podíleli významní čeští umělci 19. Vnitřní výzdoba byla v duchu novorenesance s částí slovanské mytologie a. Rukopisů, tyto směry vycházely Z mánesovské malby.

Václav BroŽík a Julius Mařák. Je především symbolem soudržnosti a. František Ženíšek návrh alegorických postav v . Požár byl pochopen jako celonárodní katastrofa a vyvolal obrovské odhodlání pro nové sbírky. Patřil proto k nejtypičtějším představitelům české novorenesance. Sám byl vynikajícím kreslířem a malířem a učitelem generace architektů, představované Polívkou, Balšánkem, Koulou, .