Muzeum třebíč

No information is available for this page. Nejzajímavější je zřejmě obrovská sbírka dýmek, čibuků, fajfek, pěnovek, porcelánek, olšovek, vodních dýmek a jiných bánidel. Mají jich tu 2a ty nejzdobnější váží i přes kg. Kouření má v Třebíči dlouhou tradici.

Na záčátku minulého století zde byl založen Spolek kuřáků dýmek, na který navázala stolní . Muzeum Vysočiny po tříleté rekonstrukci znovu provoz.

Po rozsáhlých stavebních úpravách zámku a přípravách nových expozic je možno shlédnout čtyři stálé expozice: Svět neživé přírody, Svět portálů a bran, Valdštejnové na Třebíči a Lidé. MUZEUM ŘEMESEL MORAVSKÉ BUDĚJOVICE pobočka Muzea Vysočiny Třebíč. V Třebíči muzeum sídlí v bývalém benediktinském klášteře, posléze přebudovaném na zámek. Proslulé je expozicí betlémů, dýmek,. Tento projekt získal finanční podporu ve formě účelové dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS Jihovýchod v rámci prioritní osy 2 . Souběžně vznikl projekt VIA BENEDICTINA – benediktinské dědictví ve střední Evropě, který sdružuje zástupce bývalých a fungujících benediktinských klášterů v České republice, . Muzeum sídlí v prostorách bývalého Valdštejnského zámku, přestavěného v 16.

Začne tematickou výstavou o sopkách na Moravě a ve Slezsku. Presepi“ v italském Římě.

Třebíčské muzeum se tam prezentuje již popatnácté: v letošním roce betlémem ze souboru . Nakombinujte si program na míru! Moderní muzeum s tradičními expozicemi je místem pro každého. Zřizovatel obecně: Zřizovatel název: Kraj Vysočina.

Expozice: Svět neživé přírody – Svět portálů a bran – Valdštejnové na Třebíči – Lidé. Obory: Betlémy, Dýmky, kuřácké potřeby, Ekologie, ochrana životního prostředí, chráněná území, Etnografie, Geologie a . Britská značka JAGUAR patří mezi nejznámější a nejslavnější automobilové značky světa. Byla založena ve třicátých letech 20. Sirem Williamem Lyonsem a sídlí na Browns lane, Coverty, England. Ve své historii zažila jak slavné časy na výsluní, tak bohužel i boj o přežití, nicméně se v poslední době vrátila mezi . Předměty činnosti ze statistického úřadu.

Hlavní vchod do zámeckého areálu je mezi dvěmi renesančními budovami. Vlastní trojkřídlá zámecká budova . Apr Zpřístupnění nových expozic Muzea Vysočiny Třebíč je vyvrcholením několikaleté snahy muzea a jeho zřizovatele, Kraje Vysočina, nabídnout návštěvníkům opravený a moderně vybavený památkový objekt.