Moravská malovaná keramika

Obrázek z díla: Palliardi, J. Die neolitischen Ansiedelungen mit bemalter Keramik in Mähren und in Niederösterreich. Praehistorschen Commission d. Wissenscheften in Wien, I Ban Nro. Moravská malovaná keramika ze sídliště. Bakalářská diplomová práce.

The Moravian Painted Ware from the Settlement in Bořitov – Býkovky. Abstract: Studie se zabývá moravskou malovanou keramikou z mladší doby kamenné z osídlení Bořitova. Tato polykulturní lokalita se nachází severně od Brna v Lysické. STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS. JAROMÍR KOVáRNÍK – RADOMÍR TICHý.

MORAVSKÁ MALOVANÁ KERAMIKA Z TUNĚCHO. Archeologický ústav ČSAV v Brně. Bibliografické databáze Historického ústavu Akademie věd ČR. Obsahuje bibliografické odkazy.

Field name, Field content. Control Number Identifier, CZ-PrHAC. Cataloging Source, ABB1čeština rda. Language Code, čeština . Nenalezli jsme žádné výsledky. Odtud tedy pochází název kultury – moravská malovaná keramika.

Zpočátku byla používána červeno-žlutá kombinace barev, jež se vyskytuje také v kombinaci s rytou či plastickou výzdobou. V pozdějších fázích se začalo využívat kombinace červené a bílé, doplněné plastickou nebo vhloubenou výzdobou. Nejstarší nálezy jsou z mladší doby kamenné ( moravská malovaná keramika ), z pozdní doby kamenné (kultura nálevkovitých pohárů, kanelovaná keramika, jevišovická kultura), z doby bronzové, z pozdní doby laténské (Keltové). Hradiště zřejmě strážilo . Myslela jsem si, že budou červené, jsou spíše hnědé. Rychle dodání a hrnek je úžasný.

Hodnocená nabídka: Ručně vyráběné hrnečky. Z jiného už nepiju 🙂 Vyjádření partnera. Celkový dojem je však zcela evidentně velmi efektní a upomíná některá africká malovaná obydlí.