Moje vzp

Chcete mít pod kontrolou své platby zdravotního pojištění? Kdykoli si ověřit, zda nemáte nedoplatky na pojistném, nebo projít historii plátců pojistného? A co přehled vykázané péče? Víte jakou péči a za jakou částku váš lékař pojišťovně vykázal?

Nebaví vás běhat na pobočku? Přihlášením prohlašuji, že jsem se důkladně seznámil s platným zněním Podmínek užití, že těmto Podmínkám zcela rozumím a výslovně s nimi souhlasím. Všechna práva vyhrazena. Zda budete do svého účtu nahlížet z mobilního zařízení, tabletu nebo stolního . Logo Klubu pevného zraví. Chcete si ověřit své platby pojištění, historii plátce nebo přehled vykázané péče?

Z jednoho účtu můžete kontrolovat informace celé své rodiny. Vyřídit změny, kvůli nimž se dosud muselo na pobočku, zkontrolovat si, jestli jsem já nebo můj zaměstnavatel správně zaplatil pojistné, nebo si ověřit, jestli lékaři skutečně vykázali všechnu poskytnutou péči tak, jak měli. Lidé si tam můžou dohledat platby pojistného za deset let zpátky a budou si moci ověřit, jakou péči na ně v posledních čtyřech letech vykázali lékaři či nemocnice.

Zrušenou elektronickou zdravotní knížku od . Přidat do nich chce třeba upozornění, že je čas zajít na preventivní prohlídku. Největší pojišťovna se pokusí dohnat konkurenci – některé menší pojišťovny on-line účty už nabízejí. Zatímco doposud měli zájemci možnost.

VZP má nejvíce smluvních zdravotnických zařízení. Ověříte si, zda nedlužíte na zdravotním pojištění, a kdyby ve vaší evidenci bylo období, ve kterém není pojišťovně znám plátce pojistného, dozvíte se i to, jak dál postupovat. Na portálu si lidé najdou informace o platbách zdravotního pojištění deset let zpět, ověří si, zda za ně zaměstnavatel platí a jakou péči na ně vykázali lékaři a nemocnice v aktuálním roce a čtyři . Portál je v ostrém provozu od září a registrovat se . Zdroj: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. Víte, kolik stojí jednotlivé úkony zdravotní pojišťovnu? Zatím se registrovalo 58 . Mezi registrovanými klienty je více . Zdraví není zadarmo a lidé by to podle VZP měli vědět, aby péče nezneužívali.

Moje VZP , kterým chce nahradit už nefunkční IZIP. V průzkumu na pobočkách, v němž od 10. VZP zjistila, že z několika variant ceny zvolilo správně částku jeden milion korun u transplantace srdce necelých procent dotázaných, u slepého . Jen v několika krocích, během minut.

Budete potřebovat pouze svou kartičku pojištěnce, e-mailovou adresu a mobilní telefon. Vyplňte potřebné údaje a pokračujte podle toho, jak vás navedeme. Z tohoto vyúčtování se dozví i základní informaci o provedeném zdravotnickém úkonu.