Mgr et bc alena sochůrková

Neratovice – Obchodní rejstřík, propojení na firmy, historie změn v rejstříku. Poslední uvedená adresa osoby Mgr. Po účelovém a lidsky velmi pochybném odvolání Mgr. Z místa ředitelky ZŠ Škvorec byla paní Sochůrková . Paní ředitelka byla ze ZŠ ve Škvorci odvolána přibližně ve stejný čas, jako pan Mgr.

Masarykova ZŠ má novou paní ředitelku. Celkem dosud působila v jedné společnosti, která je stále aktivní. Nyní není aktivní v žádné společnosti. Adresa sídla, pozice ve firmě, vztahy mezi společnostmi a majiteli firem. Přizváni k jednání: ředitelka školy Mgr.

Jednání se zúčastnilo všech členů školské rady, školská rada byla usnášeníschopná. Program jednání: O Plnění úkolů z minulé schůzky ŠR. O Projednání podnětů rodičů a zástupců zřizovatele k činnosti školy s paní ředitelkou. Praha 9- Újezd nad Lesy. Přítomni: Karla Jakob Čechová, Ing.

Datová schránka: jy8f9n. Na programu jsou informace od třídních učitelů (M. Ledabylová, T. Piňosová, J. Synková, J. Krimlaková, D. Janoušová, M. Lehoučková), zodpovězení otázek rodičů a diskuze.

Po vyučování nabízíme dětem širokou škálu kroužků od jazykových, výtvarných, hudebních přes sportovní po pokusy v praxi. Nabídky volných pracovních míst . Kategorie: Základní školy. MZŠ Staroklánovická, odloučené pracoviště 1. Odvolala ředitele základní školy Mgr. Byla vybrána nová ředitelka, Mgr.

Název a druh zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na „Přezbrojení rozvaděčů včetně nových zásuvkových obvodů V objektu Základní školy Odolena Voda“. Vymezení předmětu zakázky:. Líbí se Vám náplň pozice Učitelé na 1. Tak neváhejte a kontaktuje zaměstnavatele. Paní Polanecké stejně jako vaší humanitámí organizaci přejeme mnoho sil, dobých spolupracovnílců i přispěvovatelů pro dobrou věcjakoje vzdělání. Soutěžní porota se sešla ve složení odpovídajícím soutěžním podmínkám.

Svoji činnost zahájila soutěžní porota ve složení : Řádní členové závislí : Ing. Alena Sochurková ředitelka školy.