Lichoběžník konstrukce

Než přistoupíš k samotným konstrukcím , zopakuj si nejdříve vše, co víš o lichoběžnících (co to vlastně lichoběžník je, základní druhy lichoběžníků a jejich vlastnosti). K dispozici Ti dávám následující přehledné shrnutí. Pokud se Ti zdá, že si problematiku o lichoběžnících potřebuješ více prohloubit, podívej se na kapitolu . Dále si pečlivě zopakuj základní konstrukce trojúhelníků (sss, sus, usu, Ssu).

Немає даних про цю сторінку. Tebe velmi klíčovou otázku, kterou se pokusíme společně .

Lichoběžník a jeho vlastnosti. Zopakujeme základní vlastnosti, které nám často pomohou při pozdějších konstrukcích. Který čtyřúhelník má obě dvojice protilehlých stran rovnoběžné?

Dostupné z Metodického portálu . KONSTRUKCE LICHOBĚŽNÍKU. Sestrojte lichoběžník ABC znáte-li. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika.

Tematická oblast: Geometrie v rovině a prostoru. Označení DUVY_32_INOVACE_23. Do postupu konstrukce pak stačí zapsat, že jsme sestrojili například Δ ABC (sss). Jednou z těchto množin bodů je vždy rovnoběžka se základnou lichoběžníku. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing.

Konstrukce lichoběžníku 1. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Elektronická učebnice – II. Speciálními případy lichoběžníků jsou lichoběžník pravoúhlý a lichoběžník rovnoramenný. Pravoúhlý lichoběžník má jedno rameno kolmé na základny. Rovnoramenný lichoběžník má obě ramena i úhlopříčky stejně dlouhé.

Je navíc osově souměrný podle os základen. Michal Benda CC BY-NC-ND . Anotace: Materiál je určen k výuce matematiky v 7. Materiál lze využít k seznámení žáků s dalším rovinným obrazcem a to lichoběžníkem. Postup konstrukce : Úloha má jedno řešení.

Zobrazit výsledekSkrýt výsledek.

Projekt: Už víme, co jsme se naučili. Registrační číslo projektu CZ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.