Kultura zvoncovitých pohárů

Vedle památek lidu se šňůrovou keramikou nacházíme na Žatecku doklady kultury zvoncovitých pohárů (název podle charakteristického poháru ve tvaru obráceného zvonu). Ta se kromě našeho regionu vyskytuje na sklonku pozdní doby kamenné na rozsáhlém území Evropy, od Španělska po Polsko . Na konci pravěkého období zvaného eneolit se po celé Evropě rozšířila kultura , kterou archeologové. Kromě našeho území se vyskytuje na sklonku pozdní doby kamenné (eneolitu) na celém území Evropy, od Španělska přes Maďarsko až po. Stopy této kultury se prý .

Dunaje až do severní části Karpatské kotliny kultura zvoncovitých pohárů (tab. 5), která se dožívá počátků doby bronzové. Lid s kulturou zvoncovitých pohárů žije ještě krátkou dobu . Plošný výzkum vedle pohřebiště zdokumentoval i rozsáhlou část přiléhající krajiny.

Lidé kultury zvoncovitých pohárů. Využíval se nejspíše během picích slavností. Studijní program Historické vědy. VE VÝCHODNÍ ČÁSTI STŘEDNÍCH ČECH.

KULTURA ZVONCOVITÝCH POHÁRŮ. Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni. Za jakých okolností vznikl kulturní komplex zvoncovitých pohárů a co umožnilo jeho rozšíření po většině evropského kontinentu?

Tradiční představa o nositelích kultury zvoncovitých pohárů jako přís- lušnících nomádských nebo polonomádských skupin byla většinou moderních archeologických studií o hospodářství a . Viz: kultura se zvoncovitými poháry. Databáze knih, hodnocení knih, bazar knih, komentáře, soutěž o knihy. V závěrečném období eneolitu dochází k výraznému kulturnímu sjednocení rozsáhlých částí Evropy.

Kultura se zvoncovitými poháry (pedie). Různorodá kulturní mozaika je vystřídána nálezy kultury se šňůrovou keramikou, poněkud později kulturou se zvoncovitými poháry. Obě kultury , známé především z hrobových celků, vytváří prostředí, které se na konci 3. Moje bakalářská práce zhodnocuje dosavadní znalosti o nemetrických kraniálních znacích a jejich možné využití v antropologických výzkumech. Byl popsán vznik a vývoj kultury šňůrové keramiky a kultury zvoncovitých pohárů a návaznost na Unětickou kulturu.

Práce je především zaměřená na tyto nemetrické znaky – vsuté . Feb Pro archeology je tato kultura od počátku záhadou. Vědci už přes jedno století řeší, jestli kultura zvoncovitých pohárů představovala rozsáhlou migraci velkého množství obyvatelstva, anebo jestli se jen objevil u původního obyvatelstva nový kulturní trend.

Lidé, kteří je vyráběli, jsou si blízcí spíše se současnými populacemi v západní Evropě (Sardinie, Španělsko) – přestože do našeho kraje pronikali po Dunaji z východu. Tento spor byl jednou z nejstarších a . The Bell Beaker Culture in the eastern part of central Bohemia region. Abstract: Tato práce se zabývá pohřebními a sídlištními areály kultury se zvoncovitými poháry ve východní části Středních Čech.