Kultura unětická

Reineckeho systému do stupňů BA1–BA kdy nejstarší fáze, zvaná protoúnětická, spadá ještě do závěru eneolitu. Název získala podle pohřebiště v Úněticích u Roztok a Prahy-Suchdol, které v 70. O postupné širší zavedení výroby bronzových předmětů se v našem regionu, tak jako v ostatních částech Čech a na Moravě, postaral lid únětické kultury (název podle naleziště u Únětic ve středních Čechách) v průběhu starší doby bronzové. Nov V kategorii Doba bronzová.

Moravě, jihozápadním Slovensku, Dolních Rakousích, středním Německu, Sasku a Horní Lužici, jižním Polsku . Její vývoj proběhl ve dvou hlavních fázích, které se odlišovaly hmotným projevem a pravděpodobně i ekonomicky, kterým předcházelo období protoúnětické.

Protoúnětické období je nám prozatím známé jen z pohřebišť, které často . Doba kamenná Doklady starého paleolitu máme z Moravy (např. Přezletice), kdy se jedná o nálezy valounové kamenné indudstrie. Vedrovic, Předmostí u Přerova, . Jun Odborná archeologická i laická veřejnost byla unesena pohledem na vysoce vyspělou kulturu , která se nakonec ukázala být charakteristickou pro velkou část střední Evropy starší doby bronzové.

Označení „ únětická kultura “ se stalo světově známým. Odkud však pochází měď, kterou únětická kultura tak . Netradiční vhled do naší vzdálené historie i blízké současnosti. Unětická kultúra je staršia doba bronzová, stredná Európa.

Rozšírenie: od Harzu cez Čechy až na Považie. Má dve vývojové etapy a viacero lokálnych skupín. Sídliská: otvorené i opevnené s väčšími nadzemnými obydliami a polozemnicami. Pohrebný rítus: kostrový, hroby sú v menších skupinkách . Představitelkou starší doby bronzové na rozlehlém území střední Evropy je od konce 3. Přes svou kulturní jednotu bylo však toto území rozčleněno na několik lokálních skupin.

Při jejich vzniku hrál velkou roli předchozí vývoj na daném území a následný . Archaeologica Pragensia, 1 229–271. Václav Matoušek, Vladimír Dvořák, Vladimír Vytiska, Jan Pohribný, Petr Fuksa. Demografická a antropologická charakteristika . Hodnocení, komentáře, zajímavosti a informace o knize. Jazyk: Čeština Druh: 1xkniha.

Kultura únětická náleší do: a) starłí doby šelezné b) mladłí doby bronzové c) neolitu d) starłí doby bronzové e) paleolitu. Dobu laténskou v ČR datujeme: a) 6- 4př. Příchod prvních slovanskđch skupin do. Za poctivost dostane 3tisíc.

Poklady ukryté pod zemí lákají každého.

Najít poklad z doby bronzové se však . Bibliografické databáze Historického ústavu Akademie věd ČR. Hledáte Únětická kultura od Matoušek Václav,Pohribný Jan,Vladimír Dvořák,Petr Fuksa,Vladimír Vytiska? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst.

Sborník je věnovaný dějinám i současnosti středočeské obce Únětice, známé jako centrum tzv. Součástí textu je i fiktivní rozhovor s amatérským archeologem Čeňkem Rýznerem, objevitelem tohoto naleziště. Cyklus archeologických přednášek.