Kulová zrcadlapedie

Zrcátko je zmenšenina zrcadla , zpravidla zdobené v plastovém, kovovém či dřevěném obalu po stranách, a to z důvodu ochrany při častém používání. Zrcátko se používá v kosmetickém průmyslu a nejčastěji jej používají ženy, které jej obvykle nosí ve své kabelce, aby mohly kdykoli zkontrolovat svůj zevnějšek a případně . Obraz v zrcadle je vždy zmenšený, což způsobuje, že se v zrcadle dokáže odrážet větší zorné pole (rozsah pozorované scény) než např. Jsou to zrcadla ve tvaru kulové plochy. Podle toho, na které straně kulové plochy nastává odraz, rozlišujeme zrcadlo duté a vypuklé.

Jun Registrační číslo: CZ. Název: Pomocí techniky k novým poznatkům. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podle toho která strana kulové plochy odráží je dělíme na dutá a vypuklá.

Kulová zrcadla mají tvar části kulové plochy. Duté kulové zrcadlo odráží rovnoběžné paprsky do jednoho bodu, který nazýváme ohnisko F. S – střed křivosti zrcadla. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematická oblast: Optika. Kulové zrcadloobecně, rozdělení,obr.

V praxi se kromě rovinných zrcadel používají zakřivená zrcadla, která na rozdíl od rovinných zrcadel mohou měnit velikost obrazu. Ohnisková vzdálenost pedie. Nejjednoduššími zakřivenými zrcadly jsou kulová zrcadla , kdy je odrazná vrstva nanesena na části povrchu koule.

Střed křivosti C zrcadla je střed kulové zrcadlicí plochy. Poloměr křivosti r je poloměr křivosti optické . Vypuklé kulové zrcadlo se využívá především v dopravě. C8Cty C 99koly 2C_zrcadla 2C_v_pozad CAD_L CA1t C9Bn CAD. Vyduté (konkávní) zrcadlo , jehož odrážející plocha je částí kulové plochy.

Schmidtova, Maksutovova, Bakerova– Schmidtova a Superschmidtova teleskopu. K odstranění sférické aberace k. Shrnutí – odraz světla, rovinné a kulové zrcadla , otázky z písemek na světelné jevy 9. Elektronická učebnice – II. Zobrazení rovinným zrcadlem. Vzor a obraz jsou osově souměrné, obraz je. Information about any Web Company.

Obrázky převzaty ze stránky Efektivní hodnota – pedie. Anotace: Základní pojmy z optiky. Rovinné zrcadlo rozptyl světla.