Kružnice opsaná a vepsaná pracovní list

Sestroj na obrázku kružnice opsané trojúhelníkům. Při konstrukcích si všímej polohy středu kružnice opsané. Je nějaký rozdíl mezi ostroúhlým, pravoúhlým a tupoúhlým trojúhelníkem? Metody výuky: frontální, fixační.

Formy výuky: samostatná práce, skupinová práce. Cíl výuky: upevnění znalostí o trojúhelnících. Získané dovednosti: konstrukce kružnice vepsaní a opsané trojúhelníku. Pomůcky: psací a rýsovací potřeby.

Trojúhelník, kružnice opsaná a vepsaná. Matematika, Geometrie v rovině a prostoru. Druh učebního materiálu. Očekávaný výstup žák se naučí konstruovat těžnice, výšky a kružnice opsané a vepsané trojúhelníku.

Speciální vzdělávací potřeby. Výška, těžnice, osa strany, osa vnitřního úhlu, body dotyku. Pracovní list : Střední příčky, těžnice, výšky a vepsaná a opsaná kružnice trojúhelníku.

Změř velikosti stran i středních příček a porovnej je. Urči obvody původních trojúhelníků a obvody trojúhelníků, jejichž strany jsou středními příčkami. Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY. Registrační číslo projektu: CZ. Autor vzdělávacího materiálu: Mgr.

Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 19. Kružnice opsaná trojúhelníku. To znamená, že střed této kružnice je stejně daleko od vrcholu A, B i C. Pokusme se přemýšlet o této úloze: Na ostrově jsou dva stromy a podle tajného plánu je zde . Opět hledáme střed takové kružnice. Našim úkolem je sestrojit takovou kružnici , která se bude dotýkat všech stran trojúhelníka.

Motivační úloha: Představme si (nebo si nakresleme) kornout. A nyní do něj umístěte kulaté bombóny různé velikosti. Kde budou mít bombóny stře když se.

Konstrukce kružnice vepsané trojúhelníku. Osy úhlu: sestrojujeme kruhové oblouky o stejném. Anotace: kružnice opsaná a vepsaná. Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s. Prezentace a videa – výklad učiva, konstrukce.

Základní konstrukce v trojúhelníku – výšky, těžnice, kružnice opsaná , kružnice vepsaná – video . OPSANÁ, KRUŽNICE VEPSANÁ. Materiál: VY_42_INOVACE_M25. Klíčová slova: trojúhelník, kružnice vepsaná , střed kružnice vepsané. ABC když strana čtverce a = cm.

II) Kopírování konstrukce.