Kořen slova zahrada

Nov Většina si to asi pleteme s kořenem slova. Jsem zas o něco chytřejší :palec: :D. Myslím, že je to zahrada. Odůvodnění, že zahrada je místo za hradem mi nepřijde moc logické.

KOřen slova je hrad a základové slovo pro slovo . Taktéž prosím o rozbor slov skokan, podkova,poškolák,přihláška,prastarý,zábava,nános.

Podle mne je to správně takto:skok-an,pod-kov-a,po-škol-ák,při-hláš-ka,pra-star-ý,zá-bav-a . ZAHRAD slovotvorný základ. Kořen slov příbuzných zvýrazni vždy stejnou barvou. Oct Rozbor stavby slova.

Tady je přímo příklad se zahradou – kořen slova je zahrad (za v tomle případě není předpona), podle stejné logiky by kořen slova obchodník měl být obchod. Příbuzná slova hradní a chodník jsou určitě špatně, příbuzná slova musí být i významově spojená. Určování kořene jsem v životě nepochopila, . Nov Ale zase kořen slova je -hrad-, takže by to asi mohlo být.

Slova příbuzná jsou slova se společným kořenem, tím si jsou významově blízká.

Pozor: Kořen některých slov zní stejně, . Apr Škola jako metafora (5). Další diskuze na téma český jazyk. Položte nový dotaz – Ontola vám na něj odpoví hned nebo její návštěvníci v krátké době. Zadejte otázku (příklad: Co je to batát?) nebo hledaný výraz (příklad: neštovice). Elektronická učebnice – II.

Proveď rozbor stavby slova – vyznač kořen , předponu, příponu (příponovou část), do kroužku dej koncovku: vyskočil podvodník rozměrný. Všechna slova splňující tyto dvě podmínky tvoří. Významy příbuzných slov spolu souvisí, jsou si blízké. Najděte slova příbuzná, vypište je a vyznačte kořen slov. Vypiš slova se stejným kořenem do sloupců.

Podtrhni příponu a zakroužkuj koncovku. Které jsou kořeny slov ? Někdy může být kořen i samostatným slovem. HRAD: hradní, podhradí , hradby, zahrada , ohrada, ohradit,.

Proveďte rozbor stavby slova: a) zahrada b) vychovatel c) horský. Doplňte vhodnou předponu: a) Ředitel – volal všechny .