Kořen slova učebna

Další odpovědi: Avatar uživatele. Feferonko, kořen slova jsi probírala už na 1. Diskuze: napište první příspěvek . Jak řešit úlohu: K danému kořenu slova vymysli co nejvíce slov příbuzných. Tvoř je tak, že přidáš předponu, nebo příponu, případně předponu i příponu zároveň.

U podstatných jmen napiš slovo v 1. U přídavných jmen napiš slovo v mužském rodě v 1. Sloveso zapiš v neurčitku. Termín kořen slova spadá do morfologie (slovotvorby). Jedná se o jednotku, která nese význam a nelze ji dále dělit. Přidávají se k němu při procesu slovotvorby předpony a přípony, koncovky. Kořen slov a slova příbuzná.

Publikoval Dana Rejmontová dne 21. Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné. Vyberte pouze slova příbuzná, své tvrzení zdůvodněte: poučení, učitelský, doučovat, ručitel, výuka,. Nelze ho dále členit na menší významové jednotky.

Přidáváním předpon a přípon a spojováním s jinými kořeny se vytvářejí nová slova a modifikuje původní význam. Název sady: Český jazyk 4. Anotace: Materiál je určen pro žáky 4. Po výkladu žáci plní zadané úkoly. Materiál se dá využít při práci s interaktivní tabulí, multimice, v počítačové učebně nebo jako pracovní . Reakci můžete přidat i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly.

Login: heslo: Zapomněli jste heslo? Proveďte rozbor stavby slova : odplavit, podvodní, horský, základna, přehle výprava, rozsypaný, deník, procházka, vycvičit předpona kořen část příponová. K daným kořenům slov utvořte skupiny slov příbuzných: -byt-.

Tvořením slov se zabývá slovotvorba (latinsky derivologie). V češtině se nová slova tvoří. Odvozování (= derivace). Předpona (prefix) – stojí před. Digitální učební materiál.

Speciální vzdělávací potřeby: žádné. Klíčová slova : slova příbuzná, slovotvorný zákla odvozování. Seřaď následující slova do skupin podle společného kořene , kořen vypiš před skupinu: myslit, mísit . Druh interaktivity: aktivita. Zapisuj slova do tabulek podle kořene : Přístroj, náro rodný, strojní, nástrojař, národní, strojník předpona kořen přípona rod předpona kořen přípona stroj. Podstatná jména vybarvi červeně, slovesa modře.

Z úst jí utíkala nová slova. Teď, když rolety v oknech zase vystoupaly a učebna se opět ponořila do světla, si to sobotní odpoledne vybavila. Novou látku rychle pochopila, měla pocit, že je všechno naprosto jasné.