Kořen slova test

Mar Vyzkoušejte si test který se zaměřuje na stavbu slova – hledání kořene slova. Feb Víte, z jakých částí se skládá slovo ? Dokážete poznat koncovku od přípony? Jun Vědomostní testy online.

Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné.

Originálně zpracované procvičování větných členů, stavby vět a tvorby slov. Doplň správně části slova. Tam, kde daná část není, napiš pomlčku. KOŘEN – tvoří základ slova.

PŘEDPONOVÁ ČÁST – stojí PŘED kořenem. PŘÍPONOVÁ ČÁST – nalézá se ZA kořenem ? Slovům , která mají společný kořen a jsou si blízká i významem, říkáme . Pracovní listy slouží k procvičování učiva k tématu kořen slova.

V materiálu najdeme cvičení na tvorbu slov se stejným kořenem, dělení slov na kořen, část příponovou a předponovou, cvičení na určování slov se stejným kořenem. Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, . Jako rostlina neroste bez kořene , také slovo bez kořene neexistuje. Předpona je část slova , která stojí na začátku slova před kořenem a obměňuje jeho význam (převozník). Přípona je část slova , která . Apr Vědomostní testy na stránce testy. KYNĚ – ŽÁK (kořen), YN (přípona), Ě (koncovka).

LOVEC – LOV (kořen), EC (přípona). Urči v daných slovech kořen , předponu(y), příponu (y), koncovku: prales, porybný, nápadný, pořádek, nedoslýchavý, výlisek, strýčkův,. Předpona je součástí slova , stojí před slovním základem, vždy ji píšeme se slovem dohromady.

Elektronická učebnice – I. Slova se stejným kořenem a souvisejícím významem. Jak správně označit stavbu slova v testu naplavenina. Do jaké skupiny jazyků patří čeština?

Jak se vznikají nová slova v jazyce? Kořen označíme písmenem “k”.

Co se chci opravdu v životě naučit? Esej je úvaha na určité téma, spočívající v přemýšlení o faktech a . Prezentace týkající se stavby slova. Rozdělení na předponu, kořen , příponu a koncovku. Test na vytvoření slov příbuzných, vyhodnocení testu.

Instrukce: tvořte na tabuli slova přetažením myší z uvedených slovotvorných elementů. Tip: využijte překrývání.