Korektura překladu cena

Ceny překladů a korektur. Stanovení rozsahu zakázky a ceny. Počet normostran u formátů, které lze editovat, stanovuji z výchozího textu (zákazník zná rozsah práce předem).

V ostatních případech se konečná cena vypočítává z přeloženého textu. U rozsáhlejších textů bude termín dodání úměrně delší. Normostranou se rozumí 1. Výhodou účtování dle počtu slov je např. Na této stránce naleznete ceník za překlady v nejfrekventovanějších jazykových kombinacích. Překladatelské služby Alfa Lingua – překlady angličtina, němčina a další sv.

Ceník našich služeb otevřít ceník v pdf verzi pro tisk. Platnost ceníku je od 1. Níže uvedené ceny překladů a dalších služeb jsou uvedeny bez DPH (pro plátce), i včetně DPH (pro neplátce). DPH činí v současnosti. Jazykové korektury češtiny, online lekce tvůrčího psaní, překlady angličtiny a slovenštiny.

Zodpovědně, za dobrou cenu. Pro přesnou kalkulaci zakázky mi. Předtisková korektura ( LSO) je možná po dohodě a je hrazena smluvně podle dohodnuté hodinové sazby. KONEČNÁ CENA SE ODVÍJÍ OD KVALITY VÁMI VYPRACOVANÉHO PŘEKLADU , KTERÁ BUDE POSOUZENA RODILÝM MLUVČÍM).

Korektura Vašeho italského překladu. Zajistím korekturu překladu Vámi vypracovaného rodilým mluvčím . Kvalitní překlady , korektury a grafické práce. Angličtina, němčina, francouzština, ruština, polština, španělština a holandština za rozumnou cenu. Gramatické korektury se pohybují okolo –1Kč za NS, stylistická korektura je dražší a stojí okolo 70–1Kč za NS. Skutečně účtovaná cena za služby se může lišit v závislosti na dodacím termínu, rozsahu zakázky, náročnosti překládaného textu, zdrojovém formátu, grafických.

Základní jednotkou pro výpočet ceny překladu je jedna normostrana zdrojového textu. Co všechno obsahuje cena překladu. Podle náročnosti a rozsahu textu může být cena vyšší i nižší. Cena za korekturu NS činí obvykle 1Kč.

Proč si nechat udělat korekturu ? I ten sebelepší překladatel je největším mistrem ve svém rodném jazyce. Rodilý mluvčí může nalézt na překladu jisté nepřirozenosti, které pak cílovému rodilému mluvčí bijí do očí.