Konvexní úhel

Takže při zápisu úhlu ABC je jako první zmíněna polopřímka AB a jako druhá polopřímka BC. V kladném směru se koukneme na polopřímku AB a postupujeme dále proti směru hodinových ručiček. V našem příkladu nahoře by nám vyšel první obrázek, konvexní úhel.

Kdybychom si určili záporný směr, dostali bychom úhel . Polopřímky, které vymezují úhel v rovině, se nazývají ramena úhlu, společný počáteční bod polopřímek se nazývá vrchol úhlu.

Konvexní úhel je úhel přímý nebo menší než přímý. Označení konvexní se používá například. Pro velikost konvexního úhlu a platí: 0° ≤ α ≤ 180° nebo α = 360°. Bod V se nazývá vrchol úhlu AVB. Ne každá definice je na první pohled tak jasná jako tato.

Probléna úhloměru jsou vyznačeny pouze úhly od 0° do 180° ⇒ úhel. Klasifikace úhlů ( úhel konvexní , nekonvexní, úhel ostrý, pravý, tupý, přímý, plný, nulový). Přenášení úhlu k dané polopřímce do dané poloroviny.

Osa úhlu , její konstrukce. Dvojice úhlů : úhly styčné, vedlejší vrcholové, souhlasné, . Jo, jinak když se mluví o sčítání nebo odčítání úhlů , myslí se tím sčítání a odčítání jejich velikostí. Když mají úhly stejnou velikost, tak jsou shodný. Křížek Dvě polopřímky, které nám vymezují úhel , vymezují vlastně úhly dva.

Ten menší z nich se nazývá konvexní , ten větší z nich nekonvexní. Více si přečtěte, co o tom . AVB definujeme jako průnik dvou polorovin AVB. AVB se nazývá konvexní úhel.

Základní škola, Chrudim, Dr. Nekonvexní úhel – existují, dva body, kdy úsečka, která je spojuje, není celá částí úhlu. POZNÁMKY ve formátu PDF. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM. VA, VB) se společným počátkem (V).

Ramena patří do obou vzniklých úhlů , ostatní body roviny jsou vnitřní body jednoho ze vzniklých úhlů. Mohou nastat tři situace: 1.

Terén v horách: horolezec na polici Pokud dvě svislé plotny svírají nekonvexní úhel, vniká tak kout. Naopak pokud dvě plotny svírají konvexní úhel , vzniká hrana. Vodorovně k sobě přilehlé plotny vytvářejí hřbet, a pokud je výrazně ostrý, nazývá se takový hřbet skalní oř.

Prostor mezi dvěmi skalními masami, pokud se do . Každý jednoduchý polygon má u alespoň jednoho vrcholu vnitřní úhel menší než 1stupňů. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Mimochodem tento výsledek o vnějších úhlech platí pro každý konvexní mnohoúhelník.

Pravidelný nebo ne, součet vnějších úhlů v konvexním mnohoúhelníku . Značení: konvexní úhel AVB.