Koloběh vody

Vodní páry a drobounké kapičky vody v oblacích se pak v ovzduší pohybem vzduchových mas způsobených nestejným zahříváním vzduchu nad pevninou a oceány i zemskou rotací neustále přemísťují (cirkulace atmosféry). Po kondenzaci páry z ovzduší dopadá voda ve formě srážek na zemský povrch, zejména ve formě . TbL1N-k_3Y Similar Feb Uploaded by Klára Jabůrková Krátké výukové video o koloběhu vody v přírodě určené pro žáky 3. Připoj se k Paximu při poznávání koloběhu vody na planetě Zemi. Z toho voda v mořích a oceánech, přibližně tvoří sladká voda, jsou v ledovcích a poslední v jezerech a řekách.

Voda je v neustálém pohybu. Odpařuje do ovzduší, pokračuje do vyšších vrstev atmosféry, kde se ochlazuje, kondenzuje a nakonec vytvoří mračna. Mohl bych si jednoduše odpovědět – je všude kolem mne ! Oběh vody znamená přítomnost a pohyb vody na Zemi, v Zemi i nad Zemí.

Oběh vody existuje již po miliardy let a veškerý pozemský život je na něm . Je to nepřetržitá cirkulace vody v ovzduší a na Zemi, která je způsobená působením gravitačních sil. Tento proces zkoumá věda zvaná hydrologie.

Součástí je přenos vodní páry . Zdá se, že se v jezerech vyskytuje pouze voda stojatá, ve skutečnosti však cirkuluje a neustále se obměňuje. Dešťová, říční a voda z potoků vtéká do jezer a zase je opouští prostřednictvím řek, potoků a podzemních vod. Běžně je objem přitékající a odtékající vody v rovnováze. To vysvětluje, proč se zdá, že vodní hladina je . K oběhu dochází účinkem sluneční energie a zemské gravitace. Podmínkou rovnovážného stavu vody v ekosystémech je její koloběh.

Kromě přísunu vody má zásadní význam pro pohyb a přesun látek v rozpuštěné i suspendované formě a je důležitý i pro usměrňování toku energie. Některá je malá jiná velká, dlouhá – krátká, hubená – tlustá, …). Koloběh vody je poháněn: sluneční energií – výpar z vodních . Výukový materiál, ve kterém by děti měly pochopit koloběh vody v přírodě. Ochutnali jste už někdy mořskou vodu? Země je ze všech planet sluneční soustavy jediná, kde se mohl rozvinout život.

Přemýšleli jste co se stane s vodou, která naprší a když máte smůlu a zmoknete a jste přírodně osprchovaní ? Teď nemám na mysli, že musí přijet hasiči a kontaminovanou od vašeho těla vodu odčerpat a zasaženou zemi vybagrovat.

Mám na mysli čistě přírodní cyklus co tu byl už . Kromě velkého koloběhu vody , kdy voda vypařená oceány spadlá na pevninu stéká vodními toky zpět do moře, existuje ještě tzv. Vodu najdete všude kolem nás: v mořích, řekách, rostlinách, živočiších i atmosféře. Znázorněte koloběh vody v nádobě. Vytvořte v průhledné nádobě s víkem písčitou „pláž“ a přidejte mělké „ moře“.

Rozsviťte lampu („slunce“) a vyčkejte několik minut, až se voda ohřeje ( nebo přidejte teplou vodu z konvice). Na víko položte chladicí vložku, aby se vyvolal efekt . Webové stránky společnosti Vodárenská akciová společnost, a.