Keramika suroviny

Do hmoty se mohou přidávat korekční suroviny , případně materiály, které v průběhu výpalu vyhoří a tím se zlepšují tepelně izolační vlastnosti. Homogenizovaná hmota se protlačuje šnekovým lisem a příslušné vytvořené polotovary se suší. Po vysušení se polotovary ukládají na pecní vozy a vypalují v tunelové peci. Historie výroby keramiky.

Keramika na bázi jílových surovin. Ložiska keramických surovin v ČR.

Cíle předmětu a výstupy z učení. Cílem předmětu je seznámení se všemi druhy a typy surovin, se kterými se setkáváme v silikátovém průmyslu, počínaje těžbou nebo přípravou surovin, přes způsoby zkoušení a zpracování až po jejich vlastnosti a vysokoteplotní chování. Po prostudování předmětu by měl . Hlavní suroviny – jíly, hlíny a kaolín.

Vedlejší suroviny – ostřiva, taviva, glazury a barvy. Ostřiva (např. křemenný písek) – snižují smršťování, a tím i praskání výrobků při vypalování. Oxidová – zahrnuje materiály sestávající především z oxidů kovů, jako jsou oxid hlinitý, oxid zirkoničitý, aluminumtitanát nebo disperzní keramika.

Neoxidová – představuje skupinu materiálů zahrnující keramické materiály na bázi sloučenin uhlíku, dusíku a křemíku . Je súhrny názov úžitkových a ozdobných predmetov vyrobených z vhodných hlinitých surovín formovaním, sušením a vypálením.

Neplastické suroviny – okrem hlín a ílov keramická hmota musí obsahovať aj neplastické suroviny : kremeň, živec, vápenec, dolomit = ostrivá, ktoré znižujú ich. Vykrývací vosk slouží pro dekoraci štětcem na přežahnutý střep nebo spodní vrstvu glazury a následné přeglazování. Přidat do košíku Zobrazit. Pripravené keramické suroviny zmiešané s vodou sa formujú na hrnčiarskom kruhu alebo na stroji.

Potom sa keramika vypaľuje raz, dvakrát aj trikrát. Závisí, o aký druh keramiky ide. Umělecké nebo užitné předměty vyrobené z anorganických, nekovových materiálů pálením.

Hrubá keramika – cihlářské výrobky, předměty určené ke stavební a průmyslové výrobě. Jemná keramika – užitkové a ozdobné předměty. Suroviny a jejich charakterizace. Technická keramika na bázi mastku.

Všechny technické keramiky na bázi mastku (ternární fázový diagram MgO-Al2O3-SiO2) vyžadují přesně vedený výpal (úzká slinovací interval (několik °C). Tieto suroviny tvoria základ mimoriadnej odolnosti a tvrdosti keramiky. Extrémne teploty počas procesu vypaľovania zabezpečujú vysokú tvrdosť a odolnosť vysoko kvalitných výrobkov LAUFEN. Hladký a ľahko umývateľný povrch glazúry zaručuje, že keramika zodpovedá najvyšším požiadavkám na hygienu – chemické . Rozdělení keramických surovin základní keramické suroviny plastické neplastické pomocné keramické suroviny v sádrovně a modelovně při výrobě keramiky dekorační suroviny základní vedlejší. Podstata keramických materiálov.

Výrobky tvarovány za studena, poté zpevněny výpalem = typické vlastnosti.

Používá se zejména pro výrobu nádobí, sochařství a stavebnictví. Balení, skladování a expedice výrobků . DITURVIT – nejmladší výrobní hmota zdravotní keramiky. Charakteristickým znakem je slinutý jemnozrnný střep. Pojmenování porcelánová kamenina bylo zvoleno proto, že některými svými vlastnostmi je blízká kamenině a některými .