Keramika historie

Jednak to bylo prostřednictvím Maurů do Španělska: ve městech Granada, Sevilla a Malaga se produkovaly zejména pestrobarevně glazované dlaždice a obkladačky, . Něco z historie keramického řemesla z období před Kristem. Do tohoto období spadá keramika lineární, vypíchaná a lengyelská. Keramika na bázi jílových surovin. Historie výroby keramiky.

Ložiska keramických surovin v ČR. Jednou z nejstarších dovedností člověka byla od pradávných dob výroba předmětů z hlíny, kterým se říká keramika. V tomto období museli lidé čelit výrazným změnám klimatu a vědci se domnívají, že součástí adaptace byla i výroba keramiky.

Zatím nezodpovězenou otázkou však bylo, k jakému účelu se nejstarší keramické nádoby . Přejít k hlavnímu obsahu. První formy keramických předmětů vznikly dávno před počátkem našeho letopočtu, kdy vedle předmětů dřevěných a kamenných se staly pomůckami a nástroji člověka. Primitivní nádoby, ručně tvarované z přírodní zeminy měly tvar košíku nebo misky.

Nejdříve byly pouze vysušené a teprve později se vypalovaly. V dřívějších dobách si keramické nádoby vyráběl každý sám, postupně však potřeba různých keramických výrobků narůstala a domácí výroba se stala nedostačující. To logicky vedlo ke vzniku nového „odborného“ řemesla – hrnčířství. Stejně jako v ostatních řemeslech tak i hrnčířství přinesla mladší doba železná . Autor: Karel Žila foto: ilustrační foto z archivu K Žíly Čínská keramika Čína je bezesporu keramická velmoc.

Mimo vývoje nízkotavitelných glazur a hrnčířského kruhu stála u zrodu snad všeho co v keramické historii stálo za zmínku. Ve výrobě kvalitní…celý článek. Výklad hesla: Slovo keramika vzniklo z řeckého „kéramos“ (roh upravený k pití). A protože se k pití používaly právě nádoby hliněné, přeneslo se toto označení i na ostatní výrobky z hlíny.

V současnosti je tento pojem určen pro všechno, co je vytvořeno ze zeminy s následným vypálením. Tvorba keramiky je ucelený proces.