Kaplanova turbína princip

Toho se využívá především v místech, kde není možné zajistit stálý průtok, nebo spád. Turbínu vynalezl profesor brněnské techniky Viktor Kaplan. Od svého předchůdce, Francisovy turbíny, se liší především menším počtem lopatek, tvarem . Кеш Схожі Перекласти цю сторінку 12.

Historie Bánkiho turbíny . ANOTACE PROJEKTU: Při přemýšlení nad tématy projektu mě nejvíce zaujalo využívání.

Mimo to jsem přiblížil princip fungování tohoto zajímavého zařízení a zároveň zde upozornil na čistou tvorbu energie pomocí vodního toku. Kaplanova přímoproudá turbína – učební pomůcka. Jedná se o přetlakovou axiální turbínu. Základní vztahy charakterizující turbínu.

Měrné (specifické) otáčky. Charakteristika jednotlivých turbín. Bakalářská práce se snaží popsat řešení malých vodních elektráren a to především elektráren kašnového typu.

První podkapitola stručně seznamuje s problematikou vodních elektráren a jejich členěním. V druhé podkapitole je rozebráno .

Fourneyronova turbína byla radiální – to znamená, že voda protékala oběžným kolem turbíny ve směru jeho poloměru. V článku je popsán základní princip hydrodynamického návrhu těchto strojů. Segnerovo kolo zdokonalil Leonhard Euler, který je.

Velká pozoronost je věnována. Vstup do turbíny je radiální přes . Francisova turbína (viz obrázek č. 6) funguje tak, že rozváděcím kolem s natáčivými lopatkami vtéká voda do oběžného kola s pevnými lopatkami. Při změnách výkonu turbíny se přivírají jen lopatky rozváděcí, takže se stane, . Voda vstupuje do sací roury s určitou rotační složkou.

Turbína se obejde bez rozváděcího kola – jednoduchost oproti stávajícím typům turbín. V přečerpávacích vodních elektrárnách se používá reverzní Francisova turbína s přestavitelnými lopatkami, která při zpětném chodu funguje jako čerpadlo. Princip fungování vodních elektráren. Voda je přiváděna tryskami umístěnými na obvodu oběžného kola do lopatek ve tvaru dvojitých misek. V tryskách je veškerá tlaková energie přeměněna na pohybovou.

Proud (pohybová energie) je v lopatce jejím středovým ostřím směrován rovnoměrně do obou polovin lopatky, kde mění svůj směr o 180°. Konstrukční celky a princip práce vodních turbín. Rozváděcí zařízení – usměrňuje proud vody.

Je použitelná pro spády od 2 . Vertikální kašnová Francisova turbína byla hojně rozšířeným přetlakovým vodním motorem v minulosti.

Osazovala se jí většinou. V mnoha případech proto. Tlaková energie se v tryskách. Přeměňuje v rozváděcím zařízení jen část tlakové energie vody na kinetickou.

Při tom odevzdává svou energii. Pro udržení směru a regulaci toku vody jsou nutné rozváděcí lopatky. Rotor turbíny se nachází mezi vysokotlakým přívodem a nízkotlakou savkou většinou v patě . Peltonovy turbíny, hlavní.

Podle průběhu tlaku v statoru (kole rozváděcím) a rotoru (oběžném kole) může být turbína rovnotlaká (akční), nebo přetlaková (reakční).