Jmenovitá světlost potrubí dn

V současnosti se označuje DN a znamená vnitřní průměr potrubí. Při výpočtech potrubí vždy počítáme se skutečným průměrem části potrubí d (vnitřní průměr). U hydrostatických mechanismů používáme Dn. Tabulka jmenovitých světlostí potrubí DN. DN – Diameter Nominal – jmenovitá světlost.

Používá se u trubních rozvodů a označuje vnitřní skladebný průměr potrubí. Kanalizační tenkostěnné plastové trubky, které mají stěnu v porovnáním s vnitřním průměrem tenkou se značí ve výkresech DN. Rozměr značení neodpovídá přesně skutečnému . Označování DN používá v projektech i objednávkách potrubí. Hodnota uvedena spolu s PN např. PN jsou uvedeny v citovaných normách.

Vodovodní potrubí zpravidla musí odolat pracovnímu přetlaku MPa a zkušebnímu přetlaku studené vody MPa. Pokud se navržená jmenovitá světlost ze zvoleného materiálu nevyrábí, navrhneme nejblíže vyšší vyráběnou jmenovitou světlost. Názvu trouba se v kanalizaci používá pro DN nad.

Jak se označuje tlaková řada. Jmenovitou světlost připojovacího potrubí od . Montážní minimální teplota se u plastů doporučuje. PVC KG, polyetylénové potrubí nebo kameninové potrubí těsněné v hrdlech těsnícím kroužkem. Normalizace kanalizačního potrubí.

Základní veličinou popisující kanalizační potrubí je jmenovitá světlost. Jedná se o označení rozměru části potrubního systému skládající se ze zkratky DN a bezrozměrného celého čísla . Parametry potrubí , kterými jsou jmenovitá světlost , jmenovitý tlak, vnitřní a vnější průměr a tloušťka stěn potrubí jsou dány výrobními programy výrobců a požadavky na výrobu tlakových a dimenzních řad. U materiálů, jako je ocel, litina, mosaz apod. DN (Diametre Nominal), dříve . Základníveličinou popisující kanalizační potrubí je jmenovitá světlost. DN nenívšak žádnou měřitelnou hodnotou.

Klíčová slova: vnitřní kanalizace, jmenovité světlosti , dimenzování. The article describes the new marking of nominal diameters and the dimensioning of sewage main drains and .