Ip krytí tabulka

Nová norma zachovává způsob označování stupně krytí písmeny IP spolu se dvěma čísly a navíc. Znáte doplňková písmena? Milan Bureš, ze dne: 18.

Stupeň krytí ( IP ) udává odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin, zejména vody. IP kódu, který je tvořen znaky „ IP “ následovanými dvěma číslicemi: první číslice udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá číslice označuje stupeň .

Krytí elektrických zařízení vyjadřuje jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů. Převodní tabulka mezi stupněm krytí a grafickou značkou. Stupeň krytí (IPX) udává odolnost elektrospotřebiče (v našem případě například CCTV kamer) proti vniknutí cizího tělesa či vniknutí kapalin. Kód tvoří cifry: první udává ochranu před nebezpečným dotykem a. IP stupeň krytí elektrických přístrojů v souladu s normou. Odolnost proti mechanickým nárazům – IK.

Tabulka slouží pro zjištění odolnosti produktu vůči nárazu daného v Joulech z IK kódu. Porovnejte důležité funkce IP interkomů pomocí této praktické srovnávací tabulky.

IP kód – identifikace stupně ochrany: IP … International Protection první číslice … nebo zástupné písmeno X – číslice až – označuje velikost otvoru, kterým by něco (předmět nebo biologická část = prst) mohli vniknout dovnitř krytu – velikost je v tabulce : číslice předmět o průměru. Z naší tabulky tak můžeme snadno vyčíst, že stupeň krytí mu zaručuje ochranu proti nebezpečném doteku libovolným předmětem, prachuvzdornost a ochranu proti stříkající vodě ve všech úhlech při průtoku 1litrů za minutu. První udává ochranu proti vniknutí prachu a pevných. Tabulka stupňů ochrany používajících se u světelné techniky: . Krytí je konstrukční opatření, které je součástí el.

Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohybujícími se částmi a dosahuje se jím . Pro osvětlení v interiérech, kde se nepředpokládá kontakt s vodou nebo párou, se nejčastěji používají svítidla s krytím IPnebo IP20. Pokud si vzpomenete na tabulku IP krytí , tak jsou to svítidla, které jsou chráněny před vniknutím předmětů s průměrem větším než 2cm (např. prst) a nemají žádnou . IP 0x – Nechráněno IP 1x – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem hřbetem ruky. IP 2x – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 15mm a větších a před dotykem prstem. IP 3x – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles . Ochrana proti tělesům 12mm, bez ochrany proti vodě. Stupeň krytí značí odolnost svítidla proti okolním vlivům, konkrétně proti vniknutí vody, prachu či jiného cizího tělesa.

Označuje se IP kódem podle mezinárodního standardu. Ingress Protection ( IP ). V ní byl definován tak zvaný IK kód nahrazující třetí doplňkovou číslici IP kódu, krytí. IK kód označuje velikost energie nárazu, proti které je kryt zařízení odolný.

Vysoká škola báňská – TU Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra obecné elektrotechniky. KRYTÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Stupně ochrany krytem – IK kód.