Instalační zony v koupelnách

Zóna – je vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany. V prostorách se sprchou bez vany je zóna vymezena podlahou a rovinou ve výšce m nad podlahou. V případě snímatelné sprchové hlavice je šířka dána svislými rovinami prostoru pro sprchování osoby, v případě nesnímatelné sprchové hlavice je zóna 0 . Prostory s vanou nebo sprchou. Problematiku zón v koupelně řeší.

Koupelny a sprchové kouty se dělí na : ❖ zónu 0. Zóna = vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany. Elektrické zařízení v zóně musí mít krytí mini-. Vodorovný nebo šikmý strop, stěny s okny nebo bez oken, dveře a upevněné pevné příčky ohraničují prostor s vanou nebo sprchou tvořící hranici zón.

Tato norma definuje ochranné zóny a stupně krytí IP elektrických zařízení, které je v daných zónách nutné dodržet. Znáte požadavky na klasifikace zón v koupelnách a sprchách? Jaká musí být použita maximální napětí v zóně 0? Stavba vedení: Vedení se používají jednožilové v instalačních trubkách nebo vedení kabelová s hloubkou uložení nepřesahující 50mm. Vertikální uspořádání zón v koupelně s koupací nebo sprchovou vanou. Horizontální uspořádání zón v . Zde můžete jednoduše zjistit možnosti umístění osvětlení a ventilace v koupelně.

Elektroinstalace v koupelnách , zóny v koupelnách , bezpečná elektroinstalace v koupelnách , rekonstrukce elektroinstaace bytového jádra. V souvislosti s tímto, je dobré myslet na bezpečnost a vhodná je instalace také detektoru úniku CO čidlo úniku vody, či detekce úniku hořlavých plynů. Pro větší komfort pak instalace. Jak už bylo nastíněno, v otázkách elektroinstalace je nutné pamatovat na pomyslné zóny , které určují, v jaké vzdálenosti či výšce může být nějaké zařízení, například od vany či umyvadla, umístěno. Tyto zóny existují v zásadě 3. A hlavně budou instalace provedené správně vzhledem k normám a bezpečnosti.

Stupeň ochrany IP má za sebou napsaná dvě čísla, která jasně udávají, do které zóny v koupelně je svítidlo určeno. Velmi stručně o elektroinstalaci v koupelnách. Bezpečnost IP krytí svítidel do koupelny.

Jedná se o vnitřní prostor vany a sprchového koutu. Tady je instalace svítidel velmi nevhodná. Pouze v případě, že v koupelně používáte pračku, doporučuji tuto proceduru provést. Celá koupelna je normou rozdělena na tři zóny. Zóna číslo jedna je prostor nad vanou, umyvadlem, nebo sprchovou mísou, kde nesmí za žádných . Vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany.

V prostoru se sprchou bez vany je tato zóna vymezena podlahou . Nelze je ovšem rozmístit podle toho, jak chceme nebo jak se nám líbí. Druhým problémem je použití proudových chráničů. Další komplikaci může způsobit instalace ohřívačů vody v umývacím prostoru tam, kde jsou stěny . Provedení elektroinstalace v koupelně.

Při rekonstrukci koupelny došlo k nahrazení kovového potrubí potrubím z plastu (jen odbočky ke sprše a umyvadlu) a kovové vany sprchovým koutem z akrylátu. Umyvadlo i sprchový kout jsou napojeny na . V koupelně se nachází zásuvka ( zóna přes proudový chránič) a radiátor. Vzhledem k výskytu vody v této místnosti a obecně známému pravidlu, že voda velmi dobře vede elektrický prou je zde zvýšená potřeba elektrické zařízení chránit. Je jasné, že v koupelně hrozí větší nebezpečí úrazu .