Indefinido nepravidelná slovesa

Minulý čas – préterito indefinido. Tvoří se oddělením koncovky –ar, – er, -ir od infinitivu slovesa a přidáním koncovky: Slovesa na –ar: 1. Pri časovaní niektorých slovies dochádza k pravopisným zmenám na zachovanie výslovnosti: acercar (priblížiť sa): acerqué, acercaste, acercó. Niektoré nepravidelné slovesá : caber: yo cupe. Slovesá na –ar, Slovesá na –er, Slovesá na -ir.

Tú, hablaste, comiste, viviste. Základní časování pravidelných sloves už na estudiante. Teď se podíváme na ty nepravidelná. Pro vyjádření minulosti používá španělština celkem různé časy. El pretérito indefinido zastupuje minulost, jak ji chápeme v základní podobě.

Popisuje tedy něco, co je časově omezené a co se stalo v minulosti. Jednoduchý čas minulý a nepravidelná slovesa. Při tvoření minulého času jednoduchého dochází k pravopisným změnám na konci kmene slovesa: a) u sloves. Některá nepravidelná slovesa tvoří tvary minulého času jednoduchého pravidelně.

Kromě toho však mají další změnu v minulém čase jednoduchém na U. Některá slovesa mají kmen zakončený samohláskou, například leer, creer,. Preterito indefinido je jiné pojmenování pro čas popisovaný v tomto článku. Do vájimek se řadí nepravidelná slovesa , která budou rozebírána v jednotlivých článcích. Vloženo před lety Odkaz na příspěvek. Re: RE: Préterito indefinidi je minulý čas jednoduchý, je to . INTERMEDIATE Vydáno dne 22.

Dva stěžejní minulé časy (pomineme-li předpřítomný a předminulý), které mohou nám, kteří se španělštinu učíme, nadělat nejeden a nemalý problém. O každém času už článek vyšel, přesto by bylo vhodné si oba časy dát vadle sebe a . Oba dva časy se dají využívat pro popis téže věci, ovše většinou jde o hledisko pozorování, které se tím mění. Pronombres indefinidos (neurčitá zájmena). Neosobní či neurčité tvary slovesa jsou ve španělštině tři – infinitiv, gerundium a příčestí. Vyznačují se tím, že se nedají ohýbat.

Nevím, jestli to je všechno 😀 Learn with flashcards, games, and more — for free.