Hrad džbán

Džbán (někdy též Čbán nebo nesprávně Držemberk) je zřícenina hradu v přírodním parku Džbán v okrese Rakovník. Nachází se 6m jihovýchodně od železniční stanice Mutějovice na ostrohu nad soutěskou Ve Vratech v nadmořské výšce 5m n. Zachoval se zejména mohutný příkop a drobné zbytky zdí. OID=1Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Džbán.

Dvě praskliny ve vnitřní ploše vedly k jeho opuštění. Turistická oblast: Rakovnicko.

Něco z historie: Možná jen půl století stál nad sedlem Vrata u Lhoty pod Džbánem hrad Džbán. Badatelé soudí, že byl postaven pravděpodobně před polovinou století a snad už ve druhé polovině téhož století zanikl, vinu dávají opukovému podloží, které neuneslo tíhu stavby, nebo požáru. Jasno nemají ani v účelu . Na jeho obvodu byl vybudován v 1. Ačkoliv patřil k těm významnějším hradům své doby, žádné zmínky se o něm nedochovaly.

Pravděpodobně byl ale vystavěn v první . Džbán , takto se tento hrad jmenoval, se rozkládal nad soutěskou zvanou Ve vratech nad Mutějovicemi. Právě tudy procházela cesta spojující středočeskou oblast, kde tak Přemyslovci rádi lovili, se severočeským .

Zříceniny královského hradu Džbánu na Rakovnicku jsou méně známým, avšak v českém prostředí vzácným příkladem francouzského kastelu. Informace o vzniku hradu nejsou známy. Uvádí se, že mohl být postaven za Václava I. Dráha zločinu Vítkovi po čase přinesla značný majetek, se kterým se pak mladý rytíř vrátil domů a složil ho k Habartovým nohám se slibem, že Kateřině postaví hrad. Habart uvěřil příběhu, že Vítkovi jmění daroval neznámý rytíř ze Svaté země za záchranu života v boji a dal milencům požehnání k sňatku.

Z nádraží v Mutějovicích se vydáme po žluté značce ke zřícenině hradu Džbán , která je vzdálena asi 5metrů od nádraží. Po výšlapu na kopec uvidíme zbytky hradu ze 13. Hrad Džbán – popis, komentáře a veškeré informace o knize. Pak se po stejné cestě vrátíme k mutěnickému nádraží, odkud . Lounsko, Dolní Poohří, kategorie: hrady, zámky, zříceniny, příroda. Pozůstatky hradu stojí na okraji hřebene nejvyššího vrchu náhorní plošiny Džbánsko.

Jsou snadno dostupné po turistické značce z nádraží Mutějovice. K hradu se váže pověst o paní, zakleté svým mužem do kmene jasanu za to, že neuhlídala jejich dceru před divoženkou. Z dříve mohutného královského hradu jsou jen . Přízrak Jasanové paní se prý dodnes na hradě . Obsah: Úvod Poloha hradu.

Historická ikonografie, plány a popisy.

Stavební podoba a vývoj hradu. Postavení Džbánu ve vývoji české hradní architektury. Literatura Slovníček odborných výrazů. Leží poblíž železniční zastávky mezi Kounovem a Lhotou pod Džbánem. Hrad stál v areálu prehistorického hradiště, v Hájkově kronice uváděn jako Čbán.

Mnohoúhelníková základna stavby měřila krát metrů, celé hradiště bylo na rozměru 2krát 3metrů. Kvalitní opevnění vynikalo třemi okrouhlými věžemi na . Okruh: ANO, Značení: značená. Výlet začínáme od hradu Rabí a směřujeme do městečka Rabí.

Z Rabí se vydáme po silnici do Budětic. V Buděticích odbočíme na modrou turistickou značku, která nás dovede na zříceninu hradu Džbán. Mezi Lhotou pod Džbánem a Kounovem se tyčí ostroh, v jehož cípu se nachází pozůstatky po hradu Džbán.

Patrně však není prvním opevněním v tomto místě. Zdá se, že ho předcházelo pravěké hradiště, kterému je povětšinou přisuzován příkop, který se nachází v zalesněné části východně od hradu.