Halštatská kultura

Celkový pohled na rozsah halštatské a laténské kultury. Centrum území, Hallstatt (8př. n. l.), je znázorněn žlutě a oblasti jejího vlivu do roku 5př. Centrem území laténské kultury (La Tène, 4př. n. l.) je tmavě zelené, a nejzazší rozsah kultury La Tène v roce př. Bola rozšírená ca v rokoch 7až 4pred Kr.

Osobitější charakter si vytvořily hlavně dvě oblasti: východohalštatská a západohalštatská.

Horákově u Brna – patří do kategorie knížecích pohřbů. Kultura pozdně halštatská (6. až 1. čtvrtina 5. století př. n. l.) a časně laténská (asi 4- 3př. n. l.). Hallstatt v Rakousku a La Téne ve Švýcarsku) představuje postupnou krizi společnosti postavené na propastných majetkových rozdílech. Období, o němž bude tato kapitola vyprávět, spadá svými počátky do doby, kdy Evropa získává prvenství ve světových dějinách. Místo dějin se nachází v pravěkých Alpách, jež se staly střediskem průmyslu a obchodu této.

Starší doba halštatská (8– 6BC). Mladší doba halštatská (6- 5BC).

Západohalštatský (od V Francie po Horní Rakousko). Halštatsko – laténské období (5- 4BC). Bylanská kultura (stř. a SZ Čechy). J Morava, JZ Slovensko, Dolní Rakousko, . Důležitým mezníkem je výroba železných nástrojů.

Pokračuje zdokonalování zemědělství na principu trojpolního systému i rozvoj řemesel a obchodu. Mar To je taková zvláštnost, ale nicméně, jak potom uvidíme dále, kdybychom měli mluvit o dalších obdobích, době laténské nebo době římské, tak tam už vlastně jednotlivé kultury skoro nejsme schopni rozlišit. Jak už jsme řekli v úvodu, právě doba halštatská je spojena s rozšířením železa a ovládnutím jeho . Jako základní znaky můžeme jmenovat vyspělé hospodářství, využívání metalurgie, jednotný umělecký a výzdobný styl a pokročilý sociální vývoj. V tomto období se vyskytují . Tehdejší společenské uspořádání se projevuje výraznou diferenciací zejména na pohřebištích, kde nalézáme vedle chudých žárových hrobů také hroby bohaté a hroby . Pod pojmom doba halštatská rozumieme najstaršiu dobu železnú, ktorá nastupuje od 7. Význam doby halštatskej pre dovŕšenie procesu keltskej etnogenézy Halštadská kultúra vyrastala už v dobe ľudu popolnícových polí a vo svojom vrchole sa rozprestierala . Jantár, ktorý bol na toto územie privezený po obchodnej jantárovej ceste zo severu, bol v tomto období stále viac obúbený.

Jedná se o kultur časově odpovídající závěru 8. Doba halštatská a doba laténská zaujímají zhruba posledních osm století starého letopočtu.

Evropě a jeho kontakty s laténskou kulturou. Kultury doby halštatské na našem území jsou přímým pokračovatelem kultur období popelnicových polí. Některé kultury s halštatskými prvky vlastně začínají již na sklonku pozdní doby bronzové (zejména kultura billendorfská). Surovinová krize koncem doby . Kde se nacházíte: iROZHLAS. Vlezou do každých dveří, které nejsou zamčené.

Rakouský Hallstatt se potýká s nájezdy asijských turistů. Městečko v Solné komoře si ale oblíbili natolik, . Publikováno v Poodří : časopis obyvatel horní Odry ,Roč. Na počátku doby železné došlo k velkým hospodářským, kulturním a společenským změnám, při nichž bylo důležitým činitelem poznání a zvládnutí technologie zpracování nového kovu – železa.