Gaussova zobrazovací rovnice

Všechny vzdálenosti (ohnisková, předmětová, obrazová) odečítáme od vrcholu zrcadla, resp. Kromě vrcholové zobrazovací rovnice . FYZIKA PRO GYMNÁZIA – OPTIKA. Proto v něm při určování poloh předmětů a jejich obrazů používáme stejnou znaménkovou konvenci. V první části se budeme zabývat zobrazením pomocí kulového rozhraní.

Důsledně užívaná konvence umožňuje používat zobrazovací rovnice ve stejném tvaru pro různé případy, a získat přímočaře výsledky se správnými znaménky ( napříkla zda je čočka spojná či rozptylná). Nabývá hodnot kladných i záporných . Průměrná odrazivost na rozhraní různých prostředí. Příčné zvětšení optické soustavy.

Hyperbola Hyperbola je množina bodů v rovině, které mají od dvou daných různých bodů F F, které nazýváme ohniska, konstantní absolutní hodnotu rozdílu. Vzdálenost předmětu od vrcholu označujeme jako předmětovou vzdálenost a, vzdálenost obrazu od vrcholu jako obrazovou vzdálenost a´. Rovnice platí pro duté i pro vypuklé zrcadlo. Základní tvar zobrazovací rovnice. Zobrazení soustavou čoček, trasování paprsků.

Krom vrcholové zobrazovací rovnice existuje ješt jeden tvar zobrazovací rovnice – tzv. Paraxiální vlastnosti a parametry optických prvků a soustav, základní body a roviny, zvětšení, konstrukce chodu významných paprsků. Využijte vztahu pro zvětšení. Když si je nasadí, její oči se zdají menší.

Je krátkozraká či dalekozraká? Gaussova rovina, střed křivosti . Brýle budeme považovat za tenkou čočku. Rozbor situace je na obrázku 1. Zobrazovací rovnice (pro paraxiální prostor). Vzorce pro výpočet zkreslení. Funkce f(U) nám udává vlastnosti daného zobrazení: konformní, ekvivalentní, ekvidistantní, atd.

Zrcadla, čočky, zobrazovací rovnice. Vztah mezi polohou hlavních . Spektra atomů a molekul. Optické zobrazovací přístroje.

Profil čáry má lorentzovský tvar (podobný gaussovu s většími chvosty) – odpovídá tlumenému harmonickému oscilátoru. Dokažte platnost zobrazovací rovnice kulového zrcadla. Pikošova kamarádka nosí brýle.

Svou odpověď dobře zdůvodněte.