Fredy čistič odpadů bezpečnostní list

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. Dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s chemikáliemi. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: Při obvyklém použití odpadá. Mikroperličky se rychle a efektivně rozpustí.

Dejte vařit litr vody – Fredy mezitím začne částečně proces čištění. V několika intervalech lijte vroucí vodu do sifonu, a tím započne intenzivní proces čištění. Po každém použití pečlivě uzavřete a následně překontrolujte, zda je bezpečnostní uzávěr Fredy řádně utažen! Upozornění: Způsobuje těžké poleptání.

Název výrobku: Fredy ECO. Právní předpisy o odpadech : Odpad produktu a obalu přenechat oprávněným firmám ve smyslu zákona č. Prodej, služby – obchodní s. Dokonale odstraní vlasy, chlupy, zvířecí srst, ale i nepříjemné pachy odpadů. GHS- korozivní a žíravé látky. Obsah nebezpečných látek: . Oficiální zástupce obchodu Dopler. Dobrý den, Fredy , Krtek, Turbočistič atd.

Zalévají se vroucí vodou a vzhledem na to, že se pak jedná o exotermickou reakci (teplo se vylučuje), dochází k dalšímu zahřátí potrubí a zkracuje se tím jeho . Pro udržování odpadního a kanalizačního potrubí v domácnostech. Rozpouští kuchyňské odpady , vlasy, tuk, papír, vatu. Nelze použít na hliníkové potrubí.

Chraňte oči a před dětmi. Přípravky na čištění odpadů s obsahem hydroxidů (NaOH). Tabulka 3: Přehled přípravků na čištění odpadů a jejich účinné látky. Sifo gel je speciální přípravek na čištění sifonů, odpadů , potrubí. Vysoce účinný alkalický čistící přípravek odstraňuje usazeniny a nečistoty zachyceny v sifonech jako je mastnota, zbytky jídel, vlasy a jiné.

Díky svému gelovému složení proniká i přes neodtekajúcu vodu. BL ( bezpečnostního listu ):. R-Clean Floor Strip Extra. Doporučený čisticí prostředek: Voda.

A-Clean Airfresh Citrus. Opakovaná nebo dlouhodobá expozice může způsobit podráždění kůže a dermatitidu, na základě odmašťovacích vlastností produktu. Jednak samotná kyselina.

FREDY PLUMBER ORIGINÁL: čistič odpadů. Mám dobré zkušenosti s čističem Fredy. Pokud jsou ještě někde staré litinové odpady , může kyselina (používá se nejčastěji HCl) – teoreticky, trubky leptat.

IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU: 1. Fredy Čistič odpadů 5g. Identifikace společnosti nebo podniku: .