František ženíšek národní divadlo

Narodil se v rodině Josefa Ženíška a jeho ženy Karoliny. František byl již v mládí považován za velmi nadaného umělce, první úspěchy slavil již v žákovských letech. V jeho verzi byla ústřední alegorie umění, postava Génia byla ze stran obklopena alegoriemi Hudby a Dramatu. Ze stran a dole hlavní výjev lemovaly další motivy. Opona byla zničena při velkém . Jenom staré fotografie a skici nám tak připomínají, že se ve středu Ženíškovy opony vznášel symbol Génia umění s vavřínovým věncem slávy v pravé ruce a palmovou ratolestí v levé . Od té doby však došlo k několikerým proměnám estetického názoru i společenského paradigmatu a současná souborná výstava díla Františka Ženíška ve Valdštejnské jízdárně jistě nebude trpět nezájmem . Restaurátoři tak vrátili po letech záři a barevnost poškozeným . František Ženíšek Vzkříšení umění, Mikoláš Aleš Zřídla, Rudohoří, Severní průsmyky, Jizera, Boj se saní) ve foyeru na 1. Zde také můžeme nalézt jeho stěžejní díla.

Alšem zvítězil se svým cyklem Vlast v soutěži na výzdobu foyer, byla mu také svěřena výzdoba stropu hlediště. Mezi jeho další díla patří i okna . Ve Valdštejnské jízdárně probíhá od 8. Feb Josef Ženíšek, Mikoláš Aleš, Josef Tulka, Vojtěch Hynais, Václav Brožík, Julius Mařák. Zpět Díla autora v naší galerii: . Samotnou realizaci ale prováděla vídeňská firma Brioschi a Burghardt ve spolupráci s dekoratérem Kautským. Národního divadla a později Národního muzea, . S výslednou podobou ale nebyl . Hudbu, Malířství, Architekturu a Sochařství.

Tanec, Mimiku, Epiku, Lyriku,. Zakázku na druhou oponu získal malíř Vojtěch Hynais, který si ovšem ještě před zahájením práce vyžádal souhlas od Františka Ženíška. Na dobové poměry byla Hynaisova práce dost moderní. Divadlo bylo poprvé otevřeno 11.

První představení, které se zde tehdy odehrálo, byla Smetanova Libuše. Jedna je železná pro případ požáru. Maloval akademicky uhlazenou formou ovlivněnou neorenesancí.

Byl malířem historických a alegorických výjevů,.