Endoprotéza kyčelního kloubu rehabilitace

Do rukou se vám dostává průvodce pacienta před a po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Z pohledu zdravotní sestry se. Plánovaní hospitalizace. V období plánovaného výkonu si nedomlouvejte zavazující pracovní aktivity nebo dovolené a počítejte s dobou zotavení po operaci včetně následné rehabilitace. Cvičení a životospráva po totální endoprotéze kyčelního kloubu.

Vlastní příprava na život s umělým koubem spočívala již v předoperačním rehabilitační péči, kdy jste se naučili za pomoci rehabilitačního pracovníka nebo lékaře cviky, nutné k posílení oslabených svalů nebo svalových skupin, nebo naopak . Budete poučeni o speciálních opatřeních, které je třeba dodržovat, aby se předešlo vykloubení Vašeho nového kyčelního kloubu. Při destrukci kyčelního kloubu (z jakékoliv příčiny) se indikuje implantace totální endoprotézy (TEP). Při implantaci TEP kyčelního kloubu se nahrazují oba dva kloubní komponenty – hlavice i acetabulum (jamka).

Název bakalářské práce: Léčebně – rehabilitační plán a postup po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Title of bachelor´s thesis: Medical rehabilitation program and process after total hip replacement. Pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU.

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Indikace a kontraindikace. Nejčastější indikace k provedení náhrady kyčelního kloubu endoprotézou jsou: – degenerativní onemocnění kyčelního kloubu – koxartróza. Byla Vám voperována náhrada kyčelního kloubu a chtěli byste se dozvědět o pooperační fázi více, než Vám řekli v nemocnici?

Nebo Vás operace teprve ček. Nejčastější příčinou selhání je však uvolnění endopro- tézy, které je způsobeno jejím přetěžováním hlavně při nadměrné tělesné hmotnosti. Nejzávažnější komplikací je infekce endoprotézy.

Je proto třeba zvlášt˝ pečlivě léčit každé infekční onemocnění. Rehabilitace pacienta po operaci totální náhrady kyčelního kloubu (2). SOUHRN: „Život po endoprotéze kyčelního kloubu = život bez omezení? Autorky článku hodnotí kvalitu života pacientů a jejich spokojenosti před operací a po operaci totální náhrady kyčelního kloubu.

Stav po totální endoprotéze kyčle je v BRC jednou z nejčastějších indikací k rehabilitačnímu pobytu, který hradí. Ve všech případech ale vzniklé bolesti významně snižují kvalitu aktivního života pacientů a znemožňují jim vykonávat běžné denní činnosti, protože kloub se stává nestabilním. Konečné řešení těchto problémů přestavuje totální endoprotéza kyčelního kloubu , což je operace, při které dochází k úplné . V poslední době čím dál více pacientů podstupuje operaci kyčelního kloubu , který je nahrazen totální endoprotézou. S neustále přibývajícími lidmi, kteří mají kyčelní kloub nahrazen touto endoprotézou , vyvstává otázka ohledně kvalitní a účinné rehabilitace , která by minimalizovala následky ze samotného . Totální endoprotéza kyčle (TEP) je chirurgické léčení onemocnění a vad kyčelního kloubu.

Tato operace se používá v případě, kdy je vlastní kloub poškozen úrazem, zánětem (artrida) nebo degenerativním onemocněním ( artróza). Pacienti jsou omezeni v běžných denních činnostech, kloub je bolestivý, oteklý a nelze se . V současnosti se totální endoprotéza (TEP) kyčelního kloubu provádí jako rutinní výkon. Kontraindikace u totální endoprotézy kyčelního kloubu lze rozdělit na lokální a celkové. O pohybovém režimu a správné technice rehabilitace pacienta ještě důkladně edukuje fyzioterapeut.

Speciální část pak představuje vlastní kazuistiku, kde jsem se snažila své teoretické poznatky aplikovat v praxi. Klíčová slova: endoprotéza , kazuistika, kyčelní kloub , rehabilitace po operaci . Teoretická část práce je zaměřena na kvalitu života obecně, anatomii a patologii kyčelního kloubu , problematiku TEP, indikaci a předoperační přípravu pacienta k totální endoprotéze , pooperační péči, potencionálním ošetřovatelským diagnozám a rehabilitaci jak během hospitalizace na ortopedickém oddělení, tak i po . Sanatoria Klimkovice poskytují v rámci lázeňské léčebně- rehabilitační péče pooperační rehabilitaci klientům po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu. Jde o lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou ve formě komplexní lázeňské léčebně- rehabilitační péče, na kterou ve velké míře klienti nastupují . Na základě získaných informací byl vytvořen edukační materiál pro konkrétní skupinu pacientů a použit na jednom edukačním sezení.

Edukace, kyčelní kloub , ošetřovatelská péče, rehabilitace , totální endoprotéza. Pacient je převezen z nemocnice rovnou do lázní, kde nastupuje léčebný program.