Emil kolben

Zemřel v koncentračním táboře Terezín. The large engineering company ČKD bears his name. He died in the Theresienstadt concentration camp.

Díky vynikající pověsti získal Gerstnerovo cestovní stipendium a vydal se za zahraničními zkušenostmi – nejprve po Evropě, ale zakrátko za moře, do USA. Kolben was born into the German- speaking . Studoval na reálném gymnáziu v Praze a pokračoval studiem strojnictví a elektrotechniky na Vysoké škole technické též v Praze.

Vzhledem k rodinným finančním poměrům se během studia o sebe . Teslou (ten ho přesvědčí o výhodách střídavého proudu oproti proudu stejnosměrnému) a s T. Stanice Kolbenova na trase B pražského metra připomíná nejen slavného průmyslníka, ale i osudy jedné z kdysi největších českých firem. Původně se měla stanice jmenovat ČKD a měli ji využívat hlavně zaměstnanci tohoto podniku. Během výstavby podzemní dráhy ale z větší části zkrachoval, a tak . Stopadesáté narozeniny elektrotechnika, podnikatele a vynálezce. Zakladatele značky, jejíž výrobky zahltily.

Továrna ČKD ve Vysočanech, které se říká „Kolbenka“, oslavila ve čtvrtek 1let od svého založení. Jejím zakladatelem byl český průmyslník a vynálezce Emil Kolben.

V dobách největšího rozmachu byla továrna světově uznávaným závodem. Nyní jsou haly prázdné, nebo jsou z nich sklady. Bylo mu let, měl u sebe jen pár osobních věcí a podle svědectví vnuka Jindřicha také kufřík se 1akciemi Českomoravské-Kolben-Daněk. Technika znamená vynalézavou tvořivost.

Kariéra desátého dítěte stránčického domkáře. Zatímco František Křižík je znám jako jeden z nejvýznamnějších českých vynálezců, Emila Kolbena téměř všichni spojují jen s Kolbenkou a ČKD. Je to nespravedlivé, protože jak z technického, tak i podnikatelského úhlu pohledu byl na vyšší úrovni. Byl židovského původu a jeho jméno mělo být v Čechách navždy zapomenuto. Po studiích reálky a německé techniky v Praze mu Gerstnerovo stipendium umožnilo poznat Evropu a USA.

Pracoval v oboru střídavého elektrického proudu, kde se zabýval konstrukcí třífázových elektromotorů. Podstatně přispěl k rozvoji českého. Lamers: Anděl s housličkami. EMIL KOLBEN PRŮMYSLNÍK 1.