Duté zrcadlo

Její průsečík s odraznou plochou zrcadla nazýváme vrchol zrcadla a označujeme V. Střed kulové plochy tvořící zrcadlo nazýváme střed křivosti a označujeme S, střed úsečky SV . V zadání je určeno, že zvětšený obraz předmětu vzniká na stínítku ? V prvním případě se předmět nachází mezi ohniskem a středem křivosti a jeho obraz je zvětšený, převrácený a skutečný, ve druhém případě se předmět nachází mezi vrcholem zrcadla a ohniskem a . Zobrazení dutým zrcadlem.

Odráží-li světlo vnitřní část kulové plochy, jedná se o duté kulové zrcadlo , pokud světlo odráží vnější část kulového vrchlíku, jde o vypuklé kulové zrcadlo. Vyznačení základních pojmů u dutého zrcadla. Natož,že jsem tvrdohlavá, tak tohle můj mozek rozměkčilo:) zítra bude snad jedna. Kulové zrcadlo je vytvořeno na povrchu části optické kulové plochy. Podle toho, na které straně je zrcadlicí plocha, rozlišujeme duté zrcadlo a vypuklé zrcadlo.

Střed křivosti C zrcadla je střed kulové zrcadlicí plochy. Poloměr křivosti r je poloměr křivosti optické .

V jaké vzdálenosti před zrcadlem se nachází předmět? Pro zrcadla platí zobrazovací rovnice. Zároveň platí, že ohnisková . Používá se běžně v domácnosti, dopravních prostředcích, zdravotnictví, optických zařízeních, osvětlovacích tělesech či v měřicích přístrojích atd. Modrý paprsek jde z vrcholu šipky rovnou do osy a odráží se ve stejném úhlu. Tam kde se protnou, najdete odražený obraz šipky.

Douška pro některé odborné poradce : Nastudujte si aspoň základy. Druh učebního materiálu. Vysvětlení způsobu vzniku obrazu na dutém zrcadle a jeho vlastností.

Použít promítnutí pomocí dataprojektoru, min. Duté zrcadlo , Vypuklé zrcadlo. Bod F nazýváme ohnisko kulového zrcadla. F představuje skutečné ohnisko, F představuje zdánlivé ohnisko. S ochranným kroužkem, proti poškození zrcadla.

Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail.

Zrcadlo v černém kovovém rámu na stopce. This worksheet is also part of one or more other Books. Modifications will be visible in all these Books.

Do you want to modify the original worksheet or create your own copy for this Book instead? Polohu a výšku předmětu nastavujte pomocí bodů A, B a ohniskovou dálku zrcadla pomocí jeho ohniska F. Klíčová slova: duté zrcadlo , světelný paprsek, ohnisko, střed křivosti, vrchol zrcadla, optická osa. Metodické pokyny: PC, DTP, metodické pokyny jsou součástí .