Duté zrcadlo o poloměru křivosti 25 cm zobrazuje plamen svíčky

Duté zrcadlo o poloměru křivosti 25cm zobrazuje plamen svíčky. Odpověd je skutečný, zmenšený. Vycházela jsem z toho, že r=2f, a2f takže obraz zmenšený, ale zdánlivý.

Je chyba ve výsledcích a nebo dělám někde chybu? Dokázal by někdo odpovědět, proč je výsledek skutečný a zvětšený ? V kterém bodě se zobrazí předmět, který je umístěn v bodě B? Určete velikost obrazu plamene , který má na výšku cm. Při zobrazení rozptylkou je obraz předmětu nacházejiciho se v ohnisku čočky: skutečný zvětšený převrácený zmenšený. CV paraxiální paprsky – paprsky.

Obraz je převrácený, zmenšený a skutečný a vzniká v prostoru mezi . Určete odchylku paprsku po odrazu od obou zrcadel. Spojnou čočkou vytvořte na stínítku obraz hořící svíčky. Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii.

Ohnisko dutého zrcadla leží přesně uprostřed mezi jeho vrcholem a středem křivosti , tzn. Jaký je jeho poloměr křivosti ? Ukázky testových úloh: Optika 2. Перекласти цю сторінку Fyzika pro chemiky. Jaké vlastnosti má obraz plamene? Je skutečný, zvětšený a přímý. Slunce, hvězdy, plamen svíčky , žárovka, výbojka, laser apod.

Kulové zrcadlo a) duté (konkávní). V = vrchol zrcadla r = poloměr křivosti o = optická osa. V jaké vzdálenosti před zrcadlem se.

Před spojnou čočkou je umístěna svíčka , jejíž plamen má výšku cm. Zobrazení zrcadlem b) vypuklé (konvexní). Když jsme svíčku vzdálili od . Narýsuj obraz a urči vlastnosti. Sestroj pro oba typy kulových zrcadel , urči vlastnosti obrazu.

Pomocí spojné čočky o ohniskové vzdálenosti cm . Spojná čočka vytváří na stínítku obraz, který je 2x větší než předmět. Vzdálenost mezi čočkou a stínítkem je cm.