Doba železná prezentace

Pravěk – doba železná anotace. D – mít představu o rozdílech způsobu života pravěkých a současných lidí druh učebního materiálu. Prezentace druh interaktivity. K výkladu UČEBNÍ LÁTKY DLE ŠVP.

Itálii) urychlení vývoje v . Doba bronzová a železná.

Použitá literatura: Válková, V. DĚJEPIS – pravěk, starověk. Vzdělávací materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze školám. Pozdní doba kamenná (eneolit, chalkolit). Křehký bronz nahradilo železo, vyráběné ze železné rudy. Mělo velmi dobré vlastnosti (pevné a tvrdé).

Vznikla tak nová skupina řemeslníků: hutníci a kováři. Metodika: animovaná prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabuli. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Evropy přichází z oblasti Malé Asie v 8. Mladší doba kamenná domestikace – zdomácnění zvířat. Z bronzu se vyráběly nástroje, zbraně a šperky. BRONZ – první slitina mědi a cínu.

Lidé začali zpracovávat a slévat kov. Začíná objevem nového kovu – železa. Období pravěku dělíme podle materiálu,. Dobu kamennou postupně vystřídala doba bronzová a železná.

Vynikali ve výrobě a zpracování kovů – uměli zhotovit kvalitní železné nástroje, zbraně, ale také zlaté,stříbrné a bronzové šperky. Renata Koprová Datu8. DOBA BRONZOVÁ A ŽELEZNÁ – 6. Označováno období od vzniku člověka až po vznik prvních států. Jednotlivá období jsou pojmenována podle materiálu, za kterého si člověk vyráběl své nástroje. Výuková oblast: Člověk a společnost.

Střední Evropa v době železné. Typ aktivity 2: Motivační aktivita. Mezipředmětové vztahy: Zeměpis. Klíčové kompetence: Kompetence k učení.