Doba bronzová

Dále se vyznačuje rychlejší sociální diferenciací než v předchozích obdobích: rozvoj států na Blízkém východě . Je to teda obdobie medzi eneolitom (medenou dobou) a všeobecným rozšírením železa (v Európe teda železnou dobou). Bližší informace jsou v hlavním článku. V európskych dejinách má doba bronzová výnimočné postavenie: z tohto obdobia pochádzajú prvé písomné zmienky o jej obyvateľoch, v jej priebehu sa vytvárajú z pravekých spoločenstiev centrálne spravované útvary. Kréte a na ďalších ostrovoch v Egejskom .

Pravek je najstaršie a najdlhšie obdobie v dejinách spoločnosti. Podľa surovín, ktoré ľudia používali ho delíme na dobu kamennú, bronzovú a železnú, ktoré majú svoje vnútorné členenie. Zaviedol to dánsky archeológ Ch.

Pravek môžeme podľa hospodárstva rozdeliť na obdobie zberačov a lovcov . Kultura mohylová – nad hroby význačných jedinců budovali mohyly. Kultura lidu popelnicových polí – spalování nebožtíků a ukládání jejich popela do keramických nádob – popelnic. Důležitou roli při tom hrálo rozšíření nové slitiny mědi a cínu – bronzu.

Jestliže neolit položil základy našeho současného usedlého způsobu života . Dějepisný web Historika nabízí stručný pohled na světové dějiny. Podívejte se na kapitolu Doba Bronzová. Je to zlom v dějinách pravěku – člověk dokáže vyrobit kov tavením. Bronz = slitina mědi a cínu, tvrdší než měď, snadno tavitelný.

To vede k ulehčení práce. Rozvíjí se hutnictví, hornictví, slévačství, kovotepectví a kovolijectví. Vyrábí se bronzové srpy, kovová rádla, lepší zbraně – meče, přilby a štíty z bronzu. Depot měděných žeber ze starší doby bronzové, nalezený v Purkarci na Českobudějovicku – Foto: Depot měděných žeber ze starší doby bronzové, nalezený v Purkarci na ČeskobudějovickuFoto: Archeologický ústav AVČR.

Pátá část seriálu o nejstarších . Charakteristickým znakem doby bronzové je výskyt a postupem doby široké využití bronzu (slitiny mědi a cínu) pro výrobu ozdob, nástrojů, zbraní a dalších artefaktů. Užívání bronzu bylo bezpodmínečně spojeno s rozvojem specializovaných znalostí a dovedností. Stránka propaguje archeologické nálezy doby bronzové a halštatské na Moravě. Používání bronzu – slitiny mědi a cínu se k nám rozšířilo z jihovýchodu, kamenné nástroje byly postupně nahrazeny bronzovými, i když některé artefakty, jako např.

Doba bronzová a halštatská na Moravě. Paradoxně, v období Únětické kultury, kdy se u nás v Čechách již .

K výstavě je vydávána drobná publikace popisující jak . V době bronzové hlavním materiálem k výrobě nástrojů, zbraní, šperků a dalších předmětů se stává bronz – slitina mědi a cínu. Těžba a distribuce surovin, jejich zpracování a obchod s hotovými výrobky znamenal další pokrok a diferenciaci pravěké společnosti. To je časové rozmezí , do kterého se tato „bronzová etapa“ lidstva ve střední Evropě . První sníh Díky všem, kdo se na desce jakkoliv podíleli.

Thanks to everyone for their contributions to this record.