Doba bronzová šperky

Nejčastějším výrobkem však po celou dobu bronzovou byl šperk. Dokonce v počáteční fázi doby bronzové v rámci takzvané únětické kultury tvořily bronzové ozdoby většinu výrobků z tohoto nového materiálu. Archeologové v rámci této skupiny obecně rozlišují základní kategorie – jehlice, spony, čelenky, . Repliky převážně historických šperků jako jsou přívěšky, náušnice, starověké a středověké prsteny, bronzové brože.

Design koncových hlavic vychází ze skalní rytiny nalezené ve Skotsku (Dunadd), kterou vytvořili Piktové někdy během starší doby železné a raného středověku.

Západočeská univerzita v Plzni. Studijní program Archeologie. Dovedli vyrábět bronzové nástroje a šperky , různé skleněné korálky. Vyráběné předměty mají vysokou úroveň.

Poprvé člověk cítí touhu se zdobit ( šperky a ozdoby z bronzu). Pohřební ritus – pochován ve skrčené poloze na boku hlavou směrem k jihu. Móda se ráda ohlíží zpět v čase a čerpá z minulosti prvky, které se osvědčují svou praktičností nebo estetičností dodnes.

Přesvědčili jsme se o tom už několikrát, ale dnes zajdeme ještě dál.

Vydáme se až do pravěku a doby bronzové. FOTO: Maxi šaty Topshop Dlouhé šaty ve stylu doby bronzové , Zdroj: . Jak již samo jméno tohoto úseku pravěku říká, je to doba, která se točí kolem nové suroviny: bronzu – slitiny mědi a cínu. Byť byla měď využívána už v eneolitu, teprve v době bronzové ji začali. Hrobové celky jsou pravidelně vybaveny nejen keramikou, ale též osobními bronzovými šperky zemřelého. Starý Bydţov), dýk (Kozí hřbety u Horoměřic), surovin – hřivny . V dobe bronzovej sa rozhodujúcim kovom stal bronz – zliatina medi a cínu.

Sortiment bronzových výrobkov bol veĺmi široký – meče, dýky, ozdoby, šperky. Prahy) Hroby skrčenců s bohatými . Materiál je možné využít při výkladu učiva a pro závěrečný zápis. Popíše a demonstruje základní kultury a výrobu nástrojů, zbraní a šperků v době bronzové.

Zuzana Bláhová-Sklenářová. Doba bronzová jako epocha kulturního vývoje. Bronzová industrie se postupně vyvíjí.

Ve starší době bronzové se ještě setkáváme s řadou kamenných nástrojů a bronz je jen doplňkovým materiálem pro výrobu nástrojů, častější jsou spíše bronzové šperky či zbraně. Od střední doby bronzové se počet bronzových nástrojů zvyšuje, objevují se např.

Na Cvilínském kopci a jeho blízkém okolí byly nalezeny pozůstatky z doby kamenné. Mezi nimi také bronzové jehlice, hrot kopí a ozdoby paží. Cvilínský kopec i jeho blízké okolí proslulo nálezy bronzových předmětů s vysokou řemeslnou i uměleckou hodnotou.

Nebyl to jen pancíř bojovníka, tvůrci doby bronzové.