Doba bronzová prezentace

Doba bronzová a železná. Použitá literatura: Válková, V. DĚJEPIS – pravěk, starověk. Lidé doby bronzové začali s novým kovem brzy obchodovat – nálezy bronzových hřiven – měli určitou hodnotu.

Kultura unětická – kosti skrčenců.

Prezentace je určena k výkladu a osvojení dějepisného učiva v 6. Seznamuje žáky názorně se základními pojmy doby bronzové , vysvětluje rozdíly mezi jednotlivými pohřebními rity, ukazuje přehled archeologických kultur na našem území. Primitivní směna surovin se postupně mění na skutečný obcho dochází k rozvoji společenské dělby práce. Postupně vznik kmenových svazků. Mladší doba kamenná Skončila poslední doba ledová Oteplilo se a podnebí se začalo podobat tomu dnešnímu.

Malá Asie starší doba bronzová střední doba bronzová – 2K b. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM.

Blízký východ Evropa CHALKOLIT starý 2K – K ENEOLIT časný 4K – 7K mladší 5K – 3K starý 7K – 4K mladý 3K – 5K. Anotace: učební materiál obsahuje přehled informací o době bronzové. Metodika : animovaná prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabuli.

Je historickým obdobím pravěku. Lidé v tomto období lidského vývoje objevili slitiny mědi a cínu – bronz. Z bronzu pravěcí lidé začali vyrábět nástroje, zbraně, . Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Materiál je možné využít při výkladu učiva a pro závěrečný zápis. Popíše a demonstruje základní kultury a výrobu nástrojů, zbraní a šperků v době bronzové. Druh učebního materiálu. Období pravěku dělíme podle materiálu,.

Křehký bronz nahradilo železo, vyráběné ze železné rudy. Mělo velmi dobré vlastnosti (pevné a tvrdé). Vznikla tak nová skupina řemeslníků: hutníci a kováři.

BRONZ – první slitina mědi a cínu.

Lidé začali zpracovávat a slévat kov. Začíná objevem nového kovu – železa. DOBA BRONZOVÁ A ŽELEZNÁ– 6. Renata Koprová Datu8. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Označováno období od vzniku člověka až po vznik prvních států.

Jednotlivá období jsou pojmenována podle materiálu, za kterého si člověk vyráběl své nástroje. Pravěk – starší doba kamenná.