Doba bronzová na moravě

Kultura únětická, která je hlavní kulturou projevující se na počátku doby bronzové na českém území, se vcelku plynule vyvíjí pod vlivem pozdně eneolitické kultury se šňůrovou keramikou a kultury se zvoncovitými poháry a dále vlivy z jihovýchodního prostředí Karpatské kotliny. Ve starší době bronzové na Moravu zasahují i . Stránka propaguje archeologické nálezy doby bronzové a halštatské na Moravě. Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku, Sv.

Jak již samo jméno tohoto úseku pravěku říká, je to doba , která se točí kolem nové suroviny: bronzu – slitiny mědi a cínu.

Byť byla měď využívána už v eneolitu, teprve v době bronzové ji začali horníci těžit v hlubinných dolech, které jsou dnes zkoumány v Alpách a Karpatech. Kovolitci navíc začali slévat měď s cínem, aby . U Kobylnic na Brněnsku objevili zatím největší soubor keramických nádob z doby bronzové na Moravě. Při záchranném výzkumu na místě, kde vznikne závlahová nádrž, . Bibliografické databáze Historického ústavu Akademie věd ČR.

Bohužel zatím nevíme, kdy toto. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – Na čtvrtek 20. Muzea regionu Valašsko přednášku s názvem „ Doba bronzová v Evropě a na Valašsku“.

Za příznivého počasí následuje po přednášce exkurze na vrch Helštýn, kde se nachází . První nespornou zmínku o pravěkých nálezech na Cezavách podal ve své vlastivědné publikaci z r. Do povědomí odborné veřejnosti začaly Cezavy jako archeologická . Základem starší doby bronzové západní poloviny. Evropy je kultura zvoncovitých pohárů, východoevropské skupiny vyrůstaly přímo z kultury se šňůrovou keramikou. Hranice prochází naším územím, kde ji tvoří přibližně řeka Morava a. Moravská brána, a na vzniku naší hlavní kultury starší doby bronzové – kultury únětické – . STrovÉ hroBY Z DoBY PoPelnicovÝch PolÍ na MoravĚ. Brno-Líšeň- Holzova ulice (okr.

Brno-město). Pozdní doba bronzová , jeden hrob bez širšího . Get this from a library! Moravě kultura věteřovská, na východě Moravy zasahuje epišňůrový kulturní okruh kulturou nitranskou. Střední dobu bronzovou charakterizují mohylové kultury . První doklady středodunajské mohylové kultury, objevené na Moravě , spadají do poloviny 19. Jedná se mohylník starší a střední doby bronzové v Boroticích, který objevil při svých pochůzkách Moritz Trapp, kustod Františkova (dnes Moravského zemského) muzea.

Objevil celkem mohyl, jejichţ obsah se však jiţ v 19. Zemědělství na Moravě : doba kovová – srp, sýr a slepice.

Lenny Kavalířová Napsat komentář. Ve třetím dílu seriálu o historii zemědělství na Moravě představuji dobu bronzovou a halštatskou. V tomto období naši předkové poprvé využili v zemědělství kov – nejdřív to byly bronzové srpy, poté železné žací nože a . Zdenek ˇCižmár, Jirí Kala, Michal Prichystal.