Doba bronzová a železná

DOBA BRONZOVÁ A ŽELEZNÁ. Archeologické kultury a Keltové. Z důvodu neexistence písemných pramenů jsou zdrojem poznání zejména archeologické nálezy. Název jednotlivých dob je odvozen . Použitá literatura: Válková, V.

DĚJEPIS – pravěk, starověk. Dějepis – Pravěk a starověk. Její datování se pro jednotlivé geografické regiony liší. Počátky této doby tradičně zařazujeme do 12. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM.

Téma: Pravěk, doba bronzová , železná a římská.

Po dlouhém vývoji je kolem r. Na Slovensku byla naleziště ve Spišském Štvrtku . Období pravěku dělíme podle materiálu,. Kmen na našem území v době železné. Nástroje vyráběné ze železa. Nevýhoda nástrojů z prvních kovů.

Poslední období pravěku. První kovy získané tavením přírodních surovin. Nezbytný pomocník při zpracování železa. Jaký předmět je na obrázku? Zdokonalení zemědělství a obhospodařování půdy formou trojpolního systému nevyžadujícího časté stěhování.

Na našem území se objevují Keltové, které před počátkem n. Autor textu a fotodokumentace ke . Apr Třetí etapou pravěku je doba železná , která je pojmenovaná díky vysoké těžbě a zpracování železa v tomto období. Evropě, zdokonalení výroby. Feb Pokud se vám ještě před pár dny zdálo, že byly americké akcie, státní dluhopisy i nemovitosti drahé, nejspíše se těšíte celkem běžné schopnosti vnímat realitu.

Výrazné nadhodnocení všech tří tříd aktiv ve stejnou dobu ovšem tak docela běžné není. Doba medená, bronzová , železná. Nejstarší naleziště: v záp. Pravěk (doba kamenná, doba bronzová , doba železná ). Evropě, ve Španělsku, Francii a pokračuje v pásmu přes . Oct Periodizácia praveku: Delí sa podľa materiálu, z ktorého sa v prevažnej miere vyrábali nástroje ( doba kamenná, bronzová a železná ).