Cviky po operaci kyčle

Stav po totální endoprotéze kyčle je v BRC jednou z nejčastějších indikací k rehabilitačnímu pobytu, který hradí. Cvičení a životospráva po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Jste si vědom toho, že vám byl postižený kloub nahrazen buď . Pokud však dáváte přednost odpolednímu nebo večernímu cvičení, zaměřte se na obtížnější cviky.

Každý pacient se musí po operaci kyčelního kloubu vyvarovat třem pohybům a to ohnutí kyčle nad 90º, překřížení operované končetiny přes osu těla a nohou rotovat zevně. Tím by mohlo dojít k vykloubení . Ihned po operaci budete převezeni na jednotku intenzivní péče, kde Vám budou podávány protizánětlivé léky, léky proti bolesti a monitorovány životní funkce. Pokud nedojde ke komplikacím, druhý den Vás převezou na standardní pokoj.

Jako prevence tromboembolické nemoci jsou vhodné kompresní punčochy. Cviky pro posílení a stabilizaci kyčlí. Chceme-li sportovat či cvičit a při tom optimálně zatěžovat.

Fyzioterapeutické rehabilitační cvičení po centrální mozkové příhodě. Napřímení páteře vleže na . Důvodů, proč je vykonávána operace kyčlí, je celá řada. Velmi časté onemocnění je například artróza kyčle. Ta může končit také totální endoprotézou (TEP – výměnou kloubu). Pro úspěšnou rehabilitaci a zlepšení zdravotního stavu je důležité provádět cviky po operaci kyčle.

V první fázi rekonvalescence po operaci kyčle . Souhrn: Tato bakalářská práce je souhrnem poznatků o problematice totální endoprotézy kyčelního kloubu a následné komplexní léčebné reha- bilitaci. Speciální část je zaměřena na komplexní léčebnou rehabilitaci po totální. Protože pravděpodobně ucítíte po operaci nepříjemnou bolest, budou Vám podávány léky proti bolesti průběžně tzv. Obvazové krytí rány je zpravidla vyměněno druhý den po operaci , nebo v případě , kdy je to indikováno lékařem.

Po operaci TEP kyčle je dále nutné dodržovat tyto zásady:. Nejvhodnější by bylo, kdybyste již před operací snížili, po poradě s lékařem, nadbytečnou hmotnost těla a naučili se za pomoci rehabilitačního pracovníka nebo lékaře vhodné speciální návyky v oblasti pohybu, hygieny, či chůze, které v pooperačním období výrazně. Při autotransfúzi se používá Vaše vlastní krev, která je odebrána před operací a poté je pokud je potřeba použita během nebo po operačním výkonu.

Použití vlastní krve má výhody oproti. Jednoduché cviky Vám pomohou posílit svaly na nohou, jako přípravu na pooperační období. Následující cvičení se mohou provádět v . Navigovaná operace kyčle – na co se připravit před operací kyčelního kloubu. Odkládání berlí stanoví až ortoped na pravidelné kontrole po operaci.

Běžně pacienti odkládají berle okolo 3. Dále se doporučují další vhodné pohybové aktivity, jako jsou: krátké procházky, jízda na kole nebo rotopedu, plavání, cvičení v bazénu, běžecké . Nejčastější příčinou selhání je však uvolnění endopro- tézy, které je způsobeno jejím přetěžováním hlavně při nadměrné tělesné hmotnosti. Nejzávažnější komplikací je infekce endoprotézy. Je proto třeba zvlášt˝ pečlivě léčit každé infekční onemocnění. Rehabilitace pacienta po operaci totální náhrady kyčelního kloubu (2).

Fyzioterapie pomáhá i při bolestech, dýchacími technikami je překonáte. Své o tom ví každá žena, která rodila. Jiné dýchací cviky zas zvětšují kapacitu plic, což ocení astmatici.

Nejlépe vyhovuje ranní cvičení, sloužící k rozhýbání při druhém odpoledním nebo večerním cvičení se více zaměřujeme na obtížnější cviky. Mě pomohli upravit různé věci (sezení, chůzi , uvolňovací cviky , odlehčovací cviky ) a na kyčle mi to hodně pomohlo. Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma „Efektivita časné fyzioterapie po operaci totální náhrady kyčelního kloubu“ vypracovala.

V průběhu dne pacientka cvičila naučené cviky sama. Bezprostředně po operaci nesmí pacient provádět pohyby: ohnutí kyčle nad 90°, překřížení operované končetiny přes osu těla a nesmí nohu rotovat zevně, jinak by mohlo dojít k vykloubení či jinému poškození protézy.