Cvičební jednotka po tep kyčle

CVIČEBNÍ JEDNOTKA PO TEP KYČLE (CVIČIT S. CVIČEBNÍ JEDNOTKA PO TEP KYČLE (CVIČIT S KLÍNEM):. Leh na zádech: Sed – DK přes okraj postele: 1. Přitáhněte špičku, propínejte nohu v. Druhá (praktická) část byla zpracována na základě souvislé odborné praxe v. Revmatologickém ústavu v Praze, ktrá proběhla v termínu od 12. V této části je popsána kazuistika pacientky po totální endoprotéze kyčelního . Zabývá se degenerativními onemocněními, indikacemi k totální endoprotéze, stručnou historií těchto operací, materiálů, přístupů, komplikací.

V příloze pak jsou nedoporučované činnosti, aktivity, kterých je třeba se vyvarovat a jednoduchá cvičební jednotka po TEP kyčle. Key words: hip joint, total endoprosthesis of the hip joint, rehabilitation after total hip arthroplasty. Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním. Nejpozději tedy třetí den po operaci byste měli vstát z postele a pokusit se o chůzi o dvou berlích (francouzských, podpažních).

Pacient po operaci TEP kyčelního kloubu nesmí dělat tři základní pohyby (a jejich kombinace):. Rotace v kyčelním kloubu – především nevytáčet . Individuální cvičební jednotka , která trvala také třicet minut, byla zaměřena na aktivaci m. Po dobu dvaceti minut pacient pasivně cvičil na motodlaze. Informace o důležitých pooperačních pomůckách. DK a zpět na táhnout, totéž s druhou DK 4. Vymezení věcného rámce standardu.

Cílem dokumentu je stanovení optimální úrovně kvality fyzioterapie u výše uvedené TEP kyčelního kloubu. Dokument se nezabývá postupem fyzioterapie po miniinvazní . Budete naučeni správnému postupu sedu na neoperovanou stranu. Edukace pacienta po operaci totální endoprotézy ( TEP ). Cvičení vleže na zádech.

Proto je zde velmi důležitý nácvik sebeobsluhy, nejen kvůli berlím, ale také právě kvůli nově implantované TEP kyčle. Po propuštění z rehabilitačního oddělení je vhodné pokračovat v LTV v domácím prostředí dle v nemocnici používané cvičební jednotky. Stav po totální endoprotéze kyčle je v BRC jednou z nejčastějších indikací k rehabilitačnímu pobytu, který hradí. S rychlým rozvojem endoprotetiky v posledních dvou desetiletích se stává stále aktuálnější také otázka kvalitní a účinné rehabilitace, která by dokázala . TEP kyčelního kloubu TEP kyčle v zásadě rozdělujeme podle způsobu ukotvení do kosti: cementované, kdy jsou obě komponenty fixovány kostním cementem,. Praktický nácvik posazování po operaci a základní cvičební jednotky Edukace o . Je tedy důležité se plně věnovat plánu rehabilitace a spolupracovat s operatérem i fyzioterapeutem na neustálém vytyčování cílů léčby.

Přinášíme jednoduchých rehabilitačních cviků, které vám pomohou zpevnit kolenní kloub po po implantaci totální endoprotézy (tzv. TEP ). Cítíte-li se unaveni nebo nejisti, vložte mezi chůzi dobu odpočinku! Neseskakujte ze schodů, neposkakujte!

HOSPITALIZACE: Pravidelné každodenní cvičení je nezbytnou součástí Vašeho léčebného režimu. Jste si vědom toho, že vám byl postižený kloub nahrazen buď .