Čsn 73 6058

Podle této normy se nově navrhují nejen hromadné, ale nově i . Název anglicky: Multi-storey and underground garages. Orientační cena: 3Kč. Formát PDF: IPDF – Image PDF (norma je skenovaná).

Korporativní autor: Česko. Tato norma je určena pro projektanty, správní orgány, orgány územního plánování (regulační plán), stavební úřady a ostatní organizace , které se vyjadřují k projektové dokumentaci jednotlivých, řadových a hromadných garáží v územním řízení (příp. územní souhlas, veřejnoprávní smlouva) a ve . Základní rozměry vozidel a odstupy od pevných překážek. Jako charakteristické vozidlo skupiny není . Norma je určena především . Navrhněte vhodnou dispozici hromadné garáže. Nakreslete situaci v měřítku 1:500.

Autoři: Barbora Kostková, František Drkal, Jan Schwarzer. Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. Stavba garáže (odstavců) … změna znění odst. Katedra dopravního stavitelství,. Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava . Současně vymezují podmínky pro projektování, výstavbu a provoz.

Pravidla konkrétně stanovují minimální požadavky . V místě, kde je chodník přerušen a dopravní připojení je provedeno v úrovni vozovky, platí požadavky . Rozměry stání vycházejí z naší Škody Octavia a odpovídají běžnému evropskému standardu. Rozhodně tedy nemůžeme tvrdit v souladu s autorem článku, že se jedná o „vozidla podnikatelských subjektů luxusní třídy“ . Vyhrazení míst pro parkování. Možnost vjezdu do garáží. Světlená signalizační zařízení.

Každá novostavba, která má více jak parkovacích stání, musí mít podle normy nejméně parkovacích míst vyhrazených pro parkování vozidel na plyn. Miloslav Müller PRAGOPROJEKT, a. Praha Úvod Hlavním cílem revize těchto norem je přizpůsobit rozměry parkovacích stání a příjezdových komunikací vozovému parku. Немає даних про цю сторінку. Stávající garáže v Bratrollchovské ulici jsou již garážemi hromadnými ve smyslu citované normy a plánovaná garáž na . Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování.

Požárně technické vlastnosti hmot – Stupeň hořlavosti stavebních hmot.